follow us on twitter . like us on facebook . follow us on instagram . subscribe to our youtube channel . announcements on telegram channel . ask urgent question ONLY . Subscribe to our reddit

Author Topic: [EOS Bee - MSAP] Báo cáo tiến độ công việc hằng tuần  (Read 431 times)

MrSpasybo

 • Moderator
 • Padawan
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • Activity: 12428
 • points:
  109041
 • Karma: 612
 • Trade Count: (0)
 • Referrals: 104
 • Last Active: Today at 05:18:54 PM
  • View Profile

 • Total Badges: 26
  Badges: (View All)
  50 Poll Votes 10000 Posts Karma Bad
EOS Bee được hình thành với mục đích quảng bá và cung cấp thông tin chính thống đáng tin cậy đến với cộng đồng crypto Việt Nam, chống lại các tin tức sai lệch có ảnh hưởng tiêu cực với EOS.

Sự bùng nổ các nội dung và hoạt động quảng bá của các thành viên EOS Bee Việt Nam đòi hỏi có một cơ chế sắp xếp các nhiệm vụ, thống kê các công việc và nền tảng lưu trữ thành quả công việc của mọi thành viên, đáp ứng nhu cầu truy xuất và sử dụng cho các hoạt động quảng bá khác.

Mục đích của Bee EOS:
+Quản lý các nền tảng cơ bản của EOS Bee VN: với mục đích lưu trữ và tạo nguồn cho hoạt động chia sẻ, quảng bá thông tin qua các kênh nền tảng mạng xã hội;
+Tạo ra và quản lý các nhiệm vụ, sắp xếp các công việc giữa các đội Bee, tránh tình trạng trùng lặp công việc;
+Dịch thuật, thiết kế, tạo nội dung về hệ sinh thái EOS;
+Khởi chạy và quản lý các chiến dịch tiền thưởng cho EOS Bee VN;
+Phát động các đợt phản ứng nhanh bảo vệ hệ sinh thái EOS khỏi các thông tin tiêu cực.


Tổng hợp

Tuần 5-11/11 https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=242309.msg1258284#msg1258284
Tuần 12-18/11 https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=242309.msg1263556#msg1263556
Tuần 19-25/11 https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=242309.msg1268446#msg1268446
Tuần 26/11 - 2/12 https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=242309.msg1272684#msg1272684


Biểu mẫu báo cáo cơ bản:

Họ tên

Tuần: 5-11/11
Quản lý (Facebook/Twitter/Youtube):

Tạo bài đăng mới:
1.
2.
3.
...

Bình luận:
1.
2.
3.
...

Kêu gọi hỗ trợ:
1.
2.
3.
...


Dịch thuật:
1.
2.
3.
...

Thiết kế:
1.
2.
3.
...

Chia sẻ:
Facebook:
1.
2.
3.
...

Twitter:
1.
2.
3.
...

Altcoins Talks - Cryptocurrency Forum


MrSpasybo

 • Moderator
 • Padawan
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • Activity: 12428
 • points:
  109041
 • Karma: 612
 • Trade Count: (0)
 • Referrals: 104
 • Last Active: Today at 05:18:54 PM
  • View Profile

 • Total Badges: 26
  Badges: (View All)
  50 Poll Votes 10000 Posts Karma Bad
Re: [EOS Bee - MSAP] Báo cáo tiến độ công việc hằng tuần
« Reply #1 on: November 11, 2021, 12:43:43 PM »
Tuần: 5-11/11

Zu Nguyen

Quản lý (Facebook/Twitter/Youtube):
Tạo bài đăng mới: 3
1. https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/posts/441172717571716
2. https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/posts/441278740894447
3. https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/posts/441834674172187

Dịch thuật:
1. https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=241953.msg1252999#msg1252999 (Hiệu chỉnh)

Chia sẻ:
Facebook: 1
1. https://www.facebook.com/groups/428738800856536/posts/1397402070656866

Twitter: 11
1. https://twitter.com/MrSpasybo/status/1456939946179170307
2. https://twitter.com/MrSpasybo/status/1456972898602819592
3. https://twitter.com/MrSpasybo/status/1457316323759988736
4. https://twitter.com/MrSpasybo/status/1457348044308033536
5. https://twitter.com/MrSpasybo/status/1457416980496064525
6. https://twitter.com/MrSpasybo/status/1457686310437728256
7. https://twitter.com/MrSpasybo/status/1457726767603593222
8. https://twitter.com/MrSpasybo/status/1458068779473285127
9. https://twitter.com/MrSpasybo/status/1458091629588385805
10. https://twitter.com/MrSpasybo/status/1458401063464210433
11. https://twitter.com/MrSpasybo/status/1458438302525267972


Scout: Phạm Ngọc Trường

Chia sẻ: 12
1. https://twitter.com/trngphm26253144/status/1456973213926256645
2. https://twitter.com/trngphm26253144/status/1456992651874471938
3. https://twitter.com/trngphm26253144/status/1457317046216056836
4. https://twitter.com/trngphm26253144/status/1457381902696914953
5. https://twitter.com/trngphm26253144/status/1457703822986416138
6. https://twitter.com/trngphm26253144/status/1457713445768290308
7. https://twitter.com/trngphm26253144/status/1457727643357351942
8. https://twitter.com/trngphm26253144/status/1457908170353823746
9. https://twitter.com/trngphm26253144/status/1457984308480647171
10. https://twitter.com/trngphm26253144/status/1458068960943820803
11. https://twitter.com/trngphm26253144/status/1458401384668151810
12. https://twitter.com/trngphm26253144/status/1458620172537786371

Scout: Nguyễn Thanh Cầm

Thiết kế
1. Banner Facebook EOSVN https://t.me/MSAPBee/1263

Chia sẻ

Facebook: 1
1. https://www.facebook.com/groups/kiemtiendientutrendienthoai/posts/1073646823453708/

Twitter: 11

1. https://twitter.com/yell_white/status/1456994370545229829 
2. https://twitter.com/yell_white/status/1456994606130806786 
3. https://twitter.com/yell_white/status/1457690423850422277 
4. https://twitter.com/yell_white/status/1457690677018509326 
5. https://twitter.com/yell_white/status/1457691454952837132 
6. https://twitter.com/yell_white/status/1457691824861192194 
7. https://twitter.com/yell_white/status/1458436259332960266 
8. https://twitter.com/yell_white/status/1458436806370893826 
9. https://twitter.com/yell_white/status/1458437040740110336 
10. https://twitter.com/yell_white/status/1458437788144123909 
11. https://twitter.com/yell_white/status/1458764423972237312

Vũ Hồng Đăng
Công việc đã thực hiện:
Dịch thuât:
1. https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=241953.msg1252999#msg1252999

Chia sẻ: 11
1. https://twitter.com/dangyoutuber/status/1457000978436145155?s=20
2. https://twitter.com/dangyoutuber/status/1457347198388092933?s=20
3. https://twitter.com/dangyoutuber/status/1457349263516581894?s=20
4. https://twitter.com/Gonflosca/status/1457358017180147723?s=20
5. https://twitter.com/adoptwombat/status/1457651100425850881?s=20
6. https://twitter.com/dangyoutuber/status/1457975933122400256?s=20
7. https://twitter.com/dangyoutuber/status/1458068921190289411?s=20
8. https://twitter.com/dangyoutuber/status/1458298559086809090?s=20
9. https://twitter.com/dangyoutuber/status/1458435282043211776?s=20
10. https://twitter.com/dangyoutuber/status/1458439532521549827?s=20
11. https://twitter.com/dangyoutuber/status/1456468879639678978?s=20

Dương Nguyên Hoài Vũ

Chia sẻ: 11

Facebook: 1
https://m.facebook.com/groups/291520149002542/permalink/433007798187109/

Twitter: 10
1. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1457169273252560904
2. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1457325245203812358
3. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1457493410336493569
4. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1457492163420254208
5. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1457704070538432517
6. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1458076491691040772
7. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1458073983153164291
8. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1458310219763634182
9. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1458414926054100994
10. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1458759614124621825

Nguyễn Văn Long

Công việc đã thực hiện:
Dịch thuật: 1
1. https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=241953.msg1252999#msg1252999

Chia sẻ: 12
   Facebook
1. https://www.facebook.com/100010637496628/posts/1545132362517999/?d=n
   Twitter             
1. https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1456937958012035080?s=20 
2. https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1456974835205222408?s=20 
3. https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1457325390167425025?s=20 
4. https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1457381807587008512?s=20 
5. https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1457706831095242753?s=20 
6. https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1457707135706570757?s=20 
7. https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1457737388109803523?s=20 
8. https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1457947362404536323?s=20 
9. https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1457947252601856005?s=20 
10. https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1458426000765825035?s=20 
11. https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1458779868808814592?s=20

Bích ngọc

Tuần: 5/11-11/11/2021
Công việc đã thực hiện:
Chia sẻ: 11
Twitter:
1. https://twitter.com/bchngc75290485/status/1457121881593561088
2. https://twitter.com/bchngc75290485/status/1457341634836721666?s=20
3. https://twitter.com/bchngc75290485/status/1457121881593561088?s=20
4. https://twitter.com/bchngc75290485/status/1457404256240095233?s=20
5. https://twitter.com/bchngc75290485/status/1457704282367479809?s=20
6. https://twitter.com/bchngc75290485/status/1457771953863856139
7. https://twitter.com/bchngc75290485/status/1458089256774164487?s=20
8. https://twitter.com/bchngc75290485/status/1458089256774164487?s=20
9. https://twitter.com/bchngc75290485/status/1458273469133516800?s=20
10. https://twitter.com/bchngc75290485/status/1458462303020797953?s=20
11. https://twitter.com/bchngc75290485/status/1458462406389420034?s=20


Nguyễn Duy Phát
Công việc đã chia sẻ: 11
Twitter
1. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1458291298050330625
2. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1458289452732747779
3. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1457564084438589442
4. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1457633113236905984
5. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1457564488937316353
6. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1457711629773119493
7. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1457964087464235010
8. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1458244885945864194
9. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1458245009824620544
10. https://twitter.com/nguyenphat106/status/1458806893464326145
11. https://twitter.com/nguyenphat106/status/1458607070190600194

Nguyễn Văn Minh
Tuần 5/11-11/11
Công việc đã thực hiện:
Thiết kế
1. Banner Facebook EOSVN https://t.me/MSAPBee/1263

Chia sẻ: 11
Twitter
1. https://twitter.com/mikenguyen141/status/1456998870744018952
2. https://twitter.com/mikenguyen141/status/1457000239345422339
3. https://twitter.com/mikenguyen141/status/1457691529464668171
4. https://twitter.com/mikenguyen141/status/1457691877659004929
5. https://twitter.com/mikenguyen141/status/1457692076494229507
6. https://twitter.com/mikenguyen141/status/1457692236150358019
7. https://twitter.com/mikenguyen141/status/1458437103574990849
8. https://twitter.com/mikenguyen141/status/1458437167894646784
9. https://twitter.com/mikenguyen141/status/1458437213927116802
10. https://twitter.com/mikenguyen141/status/1458437245350842372
11. https://twitter.com/mikenguyen141/status/1458810145958412302

Nguyễn Trần Hiệp

Công việc đã thực hiện: chia sẻ 
Twitter
1. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1456993149629337612?s=20
2. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1456992549671870470?s=20
3. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1457378038522413057?s=20
4. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1457379775186550784?s=20
5. https://twitter.com/trnhip22370105/status/1457523152947343362?s=21
6. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1457714829758656523?s=20
7. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1457714829758656523?s=20
8. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1458127728134156294?s=20
9. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1458127848196083715?s=20
10. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1458458729402167298?s=20
11. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1458458857559060488?s=20

Nguyễn Thế Anh
 Công việc đã thực hiện: 
- Dịch thuật:
Thư 4.11
 Hướng dẫn cho người mới về Eos
- Chia sẻ: 11
Twitter:
1. https://twitter.com/anhthe87vn/status/1456946740494356480?s=21
2. https://twitter.com/anhthe87vn/status/1456978040538349573?s=21
3. https://twitter.com/anhthe87vn/status/1457376603856506881?s=21
4. https://twitter.com/anhthe87vn/status/1457379957630406657?s=21
5. https://twitter.com/anhthe87vn/status/1457493370192809987?s=21
6. https://twitter.com/anhthe87vn/status/1457703070935048193?s=21
7. https://twitter.com/anhthe87vn/status/1457735901388292099?s=20
8. https://twitter.com/anhthe87vn/status/1458079375384064005?s=21
9. https://twitter.com/anhthe87vn/status/1458079780235096076?s=21
10. https://twitter.com/anhthe87vn/status/1458234999719620614?s=21
11. https://twitter.com/anhthe87vn/status/1458415756668923911?s=21

Nguyễn Duy Dũng
Tuần 5/11-11/11
Công việc đã chia sẻ
Twitter: 10
2. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1457728644957097990 
3. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1457728463595474950 
4. https://mobile.twitter.com/NguyenD61005357/status/1457743979596816395 
5. https://mobile.twitter.com/NguyenD61005357/status/1457744217971720195 
6. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1458086749633196043 
7. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1458086133242507272 
8. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1458086065215090692 
9. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1458443381319766024 
10. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1458828939611099139
11. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1458832891505381377

Phạm Tiến Tài
Công việc đã thực hiện: chia sẻ 
Twitter:11
1. http://twitter.com/Taismil30666648/status/1456986396917305345
2. https://twitter.com/Taismil30666648/status/1456995010491019267
3. https://twitter.com/Taismil30666648/status/1457529810087931906
4. https://twitter.com/Taismil30666648/status/1457530218453749763
5. https://twitter.com/Taismil30666648/status/1457530603524427777
6. https://twitter.com/Taismil30666648/status/1457704007367987207
7. https://twitter.com/Taismil30666648/status/1457914618047713282
8. https://twitter.com/Taismil30666648/status/1458833798800371712
9. https://twitter.com/Taismil30666648/status/1458834048185352192
10. https://twitter.com/Taismil30666648/status/1458834236689977344
11. https://twitter.com/Taismil30666648/status/1458834447009128453

Duy Nguyễn
Thiết kế:
    1. https://t.me/MSAPBee/1113
Chia sẻ twitter: 10
    1. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1457731894611562499
    2. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1457737948825219073
    3. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1458114991169490951
    4. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1458115759981297666
    5. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1458116024356642817
    6. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1458117727302795270
    7. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1458154526280544260
    8. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1458460172129501185
    9. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1458463106690994178
    10. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1458466138329808906
« Last Edit: November 12, 2021, 12:39:00 PM by MrSpasybo »

Altcoins Talks - Cryptocurrency Forum

Re: [EOS Bee - MSAP] Báo cáo tiến độ công việc hằng tuần
« Reply #1 on: November 11, 2021, 12:43:43 PM »
:)


kingsumo91

 • Baby Steps
 • *
 • Activity: 34
 • points:
  583
 • Karma: 1
 • Trade Count: (0)
 • Referrals: 1
 • Last Active: December 02, 2021, 02:31:59 PM
  • View Profile

 • Total Badges: 9
  Badges: (View All)
  Topic Starter Poll Voter Signature
Re: [EOS Bee - MSAP] Báo cáo tiến độ công việc hằng tuần
« Reply #3 on: November 18, 2021, 01:22:34 PM »
Scout: Dương Nguyên Hoài Vũ.
Tuần 11/11- 18/11/21
Công việc đã thực hiện:
- Donate Bees: https://bloks.io/transaction/d65f451e4b7ea3067ca25280cf90e72b87ccdb663f3c6db77ac7c801b723d625
- Chia sẻ
1. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1459483135524048896
2. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1459764288747290634
3. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1460211734203953152
4. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1460212190313467904
5. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1460212692078120965
6. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1460213057800445976
7. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1460213419940859904
8. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1460213863773659145
9. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1460476914271883267
10. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1460477280006803460
11. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1460477560148541440
12. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1460477959144312833
13. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1461303106306596864
14. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1461302684112146432
15. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1461302266539831296
16. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1461301783368667136
17. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1461301273353805830
18. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1461300727179923456
19. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1461300299793006592
20. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1461299783033782273

MrSpasybo

 • Moderator
 • Padawan
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • Activity: 12428
 • points:
  109041
 • Karma: 612
 • Trade Count: (0)
 • Referrals: 104
 • Last Active: Today at 05:18:54 PM
  • View Profile

 • Total Badges: 26
  Badges: (View All)
  50 Poll Votes 10000 Posts Karma Bad
Re: [EOS Bee - MSAP] Báo cáo tiến độ công việc hằng tuần
« Reply #4 on: November 19, 2021, 03:28:27 AM »
Week 12-18/11
Tổng hợp:
+Quyên góp cho EOSBee: 13/14
+Thiết kế: 2
+Tạo nội dung: 2
+Chia sẻ Twitter + Facebook: 289 lượt/tuần ~ 41 lượt/ngày
+Chia sẻ trong Telegram EOSVN: 4

Bổ sung
Dịch và chia sẻ thông tin trong nhóm https://t.me/eos_vn
Vân Nguyễn

1 https://t.me/eos_vn/16373
2 https://t.me/eos_vn/16382
3 https://t.me/eos_vn/16425
4 https://t.me/eos_vn/16427

0. Zu Nguyen

Tạo nội dung về EOS:
1. https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=244144
2. https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=244356

Quyên góp cho EOSbees:
1. https://bloks.io/transaction/8b137044f8777d2d4cba21722c0d1415b7bc576f8e284b5fad1e84a25e64a49f

Tạo bài đăng trên Facebook:
1. https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/posts/446369430385378
2. https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/posts/447004813655173
3. https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/posts/444301240592197
4. https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/posts/444487960573525

Twitter:
1. https://twitter.com/MrSpasybo/status/1459474070609842176
2. https://twitter.com/MrSpasybo/status/1459506630475845637
3. https://twitter.com/MrSpasybo/status/1459858892607864836
4. https://twitter.com/MrSpasybo/status/1459873940252278795
5. https://twitter.com/MrSpasybo/status/1460206591790260224
6. https://twitter.com/MrSpasybo/status/1460208642427392004
7. https://twitter.com/MrSpasybo/status/1460211579622932481
8. https://twitter.com/MrSpasybo/status/1460217157602750469
9. https://twitter.com/MrSpasybo/status/1460617591752474634
10. https://twitter.com/MrSpasybo/status/1460622515332689921
11. https://twitter.com/MrSpasybo/status/1460625779537203209
12. https://twitter.com/MrSpasybo/status/1460627013216182277
13. https://twitter.com/MrSpasybo/status/1460975703550304270
14. https://twitter.com/MrSpasybo/status/1460983404112003075
15. https://twitter.com/MrSpasybo/status/1460984460506189832
16. https://twitter.com/MrSpasybo/status/1460987100996714498
17. https://twitter.com/MrSpasybo/status/1461277700291715073
18. https://twitter.com/MrSpasybo/status/1461282001093373953
19. https://twitter.com/MrSpasybo/status/1461286725280481287
20. https://twitter.com/MrSpasybo/status/1461289183780257798

Chia sẻ thông tin về EOS trong các nhóm Telegram:
1 https://t.me/c/1220235762/233211
2 https://t.me/AltcoinsTalks_Vietnam/37211
3 https://t.me/c/1220235762/234396
4 https://t.me/c/1220235762/234507

1. Nguyễn Văn Long

Donate Bees:
1. https://bloks.io/transaction/bdf04a815d11fc157bff1d6cf27e2526f557a923cdfdc7733204fdfc3323ac92

Banner bee:
1. https://t.me/MSAPBee/1370

Chia sẻ: 19
1. https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1459588847948517376?s=20
2. https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1459589887473201164?s=20
3. https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1459863030364356610?s=20
4. https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1459971136201056260?s=20
5.
6. https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1460226300367491074?s=20
7. https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1460226525941440518?s=20
8. https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1460227539448864772?s=20
9. https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1460460697096237061?s=20
10. https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1460460969747009538?s=20
11. https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1460461174462590978?s=20
12. https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1460461393136787459?s=20
13. https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1461015042992885764?s=20
14. https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1461015734826508296?s=20
15. https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1461015940158611460?s=20
16. https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1461016244119867401?s=20
17. https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1461293169832865798?s=20
18. https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1461293399261200395?s=20
19. https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1461293843060506626?s=20
20. https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1461293998920900612?s=20

2. Dương Nguyên Hoài Vũ
Donate Bees: https://bloks.io/transaction/d65f451e4b7ea3067ca25280cf90e72b87ccdb663f3c6db77ac7c801b723d625

Chia sẻ: 20
1. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1459483135524048896
2. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1459764288747290634
3. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1460211734203953152
4. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1460212190313467904
5. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1460212692078120965
6. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1460213057800445976
7. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1460213419940859904
8. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1460213863773659145
9. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1460476914271883267
10. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1460477280006803460
11. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1460477560148541440
12. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1460477959144312833
13. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1461303106306596864
14. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1461302684112146432
15. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1461302266539831296
16. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1461301783368667136
17. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1461301273353805830
18. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1461300727179923456
19. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1461300299793006592
20. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1461299783033782273

3. Duy Nguyen

Công việc đã thực hiện: Tuần 12-18/11

Donate:
1. https://bloks.io/transaction/95fc153765ee0786b39e35436a897838ca802c9bf3abdfe9aab713b720129e31

Thiết kế:

1. Banner quảng cáo cho Bee https://t.me/MSAPBee/1481

Chia sẻ: 20
1. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1459563917642899460
2. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1459564489854963714
3. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1459859486634434564
4. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1460140582416752642
6. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1460140818040168453
7. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1460227692033286148
8. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1460228039862673408
9. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1460423327239983106
10. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1460423513282473989
11. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1460423513282473989
12. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1460423792497360899
13. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1461007679690661893
14. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1461007906791321611
15. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1461008043987066895
16. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1461008160110485511
17. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1461317020302000133
18. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1461317313915867140
19. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1461317470451474432
20. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1461317631823155210

4. Phạm Ngọc Trường

 - Donate Bees: https://bloks.io/transaction/6b17fbaaf09d24ea4e9106d36b5081bd613ceb7c80c9d30ba13f014a76f42e1b

 - Chia sẻ: 20

1 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1459502160555642880?s=21
2 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1459507061713035266?s=21
3 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1459859632881487877?s=21
4 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1459897637805559808?s=21
5 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1460075777270054914?s=21
6 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1460076288744431623?s=21
7 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1460411900760453122?s=21
8 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1460412369226506245?s=21
9 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1460412573560410116?s=21
10 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1460413089031942145?s=21
11 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1460920103155892227?s=21
12 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1460920566307717127?s=21
13 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1460920758134214660?s=21
14 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1460922474376302596?s=21
15 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1461269311507427329?s=21
16 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1461269710872268803?s=21
17 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1461270844609425408?s=21
18 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1461273420709040129?s=21
19. https://twitter.com/trngphm26253144/status/1460214172839333895?s=21
20. https://twitter.com/trngphm26253144/status/1460214646581841920?s=21

5.Nguyễn Văn Minh

Donate EOS Bee:
1. https://bloks.io/transaction/197e2571523edb31acae645f6dd99ee0dc823a8148540b7ffdc270e30b771cf3

Chia sẻ: 20
1.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1459900881747513345
2.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1459900955063898117
3.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1459901009661202432
4.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1459901093031391237
5.  https://mobile.twitter.com/mikenguyen141/status/1460575521360732165
6.  https://mobile.twitter.com/mikenguyen141/status/1460575886030290945
7.  https://mobile.twitter.com/mikenguyen141/status/1460575806674116618
8.  https://mobile.twitter.com/mikenguyen141/status/1460576105811881987
9.  https://mobile.twitter.com/mikenguyen141/status/1460575591204372491
10.  https://mobile.twitter.com/mikenguyen141/status/1460575727661760515
11.  https://mobile.twitter.com/mikenguyen141/status/1460576019786649600
12.  https://mobile.twitter.com/mikenguyen141/status/1460576174002876418
13.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1460947787907010571
14.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1460947872128581641
15.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1460948187922018306
16.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1460948296986411019
17.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1461292098267795459
18.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1461292206011162625
19.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1461292288672518153
20.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1461292394389938179

6. Nguyễn Thanh Cầm
 - Donate Bees: https://bloks.io/transaction/b82f1ec7c3d23836cc12df01b976136ed02bbda2ce896da97ea7baf21a5d1520
 - Chia sẻ: 20
1.  https://twitter.com/yell_white/status/1459899626467770379
2.  https://twitter.com/yell_white/status/1459899877685698573
3.  https://twitter.com/yell_white/status/1459900086260056067
4.  https://twitter.com/yell_white/status/1459900204753248261
5.  https://twitter.com/yell_white/status/1460573962346319875?s=21
6.  https://twitter.com/yell_white/status/1460574406925762568?s=21
7.  https://twitter.com/yell_white/status/1460574807800561664?s=21
8.  https://twitter.com/yell_white/status/1460575078589022210?s=21
9.  https://twitter.com/yell_white/status/1460575331958599682?s=21
10.  https://twitter.com/yell_white/status/1460575635584262146?s=21
11.  https://twitter.com/yell_white/status/1460575942640914437?s=21
12.  https://twitter.com/yell_white/status/1460576164507013130?s=21
13.  https://twitter.com/yell_white/status/1460946561115074570?s=21
14.  https://twitter.com/yell_white/status/1460946656552173574?s=21
15.  https://twitter.com/yell_white/status/1460946738420891662?s=21
16.  https://twitter.com/yell_white/status/1460946833170124804?s=21
17.  https://twitter.com/yell_white/status/1461271925607604227
18.  https://twitter.com/yell_white/status/1461272037943611395
19.  https://twitter.com/yell_white/status/1461272203664703491
20.  https://twitter.com/yell_white/status/1461272920702042124

7. Nguyễn Duy Phát
Chia sẻ:
1. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1459491515663675396
2. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1459508953583259657
3. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1459885833641553923
4. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1459896996848832514
5. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1460077620796661766
6. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1460410487095451648
7. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1460209645520240642
8. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1460211505719222274
9. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1460410386428018689
10. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1460410487095451648
11. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1461317803504324611
12. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1460410656167903234
13. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1460951758297972739
14. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1460951907199897604
15. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1461316837371629575
16. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1460952083671121920
17. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1461310166486302722
18. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1461310314209636354
19. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1461310517520175106
20. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1461310676626931723

8. Bích ngọc
- Donate eos bee:
https://bloks.io/transaction/093903b2db5c0db719e03364f34f1552e21837d06433986900c5dfd4c76db005
- Chia sẻ: 20
1. https://twitter.com/bchngc75290485/status/1459646397016592384?s=20
2. https://twitter.com/bchngc75290485/status/1459646488473059331?s=20
3. https://twitter.com/bchngc75290485/status/1459875540454686727?s=20
4. https://twitter.com/bchngc75290485/status/1459877540105838600?s=20
5. https://twitter.com/bchngc75290485/status/1460077244924444672?s=20
6. https://twitter.com/bchngc75290485/status/1460077358170669056?s=20
7. https://twitter.com/bchngc75290485/status/1460242493178466311?s=20
8. https://twitter.com/bchngc75290485/status/1460242623185420289?s=20
9. https://twitter.com/bchngc75290485/status/1460404079893499907?s=20
10. https://twitter.com/bchngc75290485/status/1460404188312064006?s=20
11. https://twitter.com/bchngc75290485/status/1460404374925025280?s=20
12. https://twitter.com/bchngc75290485/status/1460982471831347205?s=20
13. https://twitter.com/bchngc75290485/status/1460982570141687812?s=20
14. https://twitter.com/bchngc75290485/status/1460982713150685184?s=20
15. https://twitter.com/bchngc75290485/status/1460982785573732355?s=20
16. https://twitter.com/bchngc75290485/status/1461146840208863237?s=20
17. https://twitter.com/bchngc75290485/status/1461305431167430663?s=20
18. https://twitter.com/bchngc75290485/status/1461305634796687362?s=20
19. https://twitter.com/bchngc75290485/status/1461305784923418638?s=20
20. https://twitter.com/bchngc75290485/status/1461306496382226439?s=20

9. Trần Hiệp
Công việc đã thực hiện: 
- Donate eos bee: https://bloks.io/transaction/8d13d6514ba15debc029a71230fa68302e7e4e4162ac54ef1ee541a121f342e4
- chia sẻ: 20
1. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1459865761057443840?s=20
2. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1459866087655239682?s=20
3. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1459866419043004418?s=20
4. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1459909573309992965?s=20
5. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1460081608229146627?s=20
6. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1460081750424440837?s=20
7. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1460245185225318408?s=20
8. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1460245505502449670?s=20
9. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1460411432026079237?s=20
10. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1460411807772807170?s=20
11. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1460412189731262472?s=20
12. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1460412406442565634?s=20
13. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1460966030163906562?s=20
14. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1460966660379058184?s=20
15. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1460966831968030721?s=20
16. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1460967000633589760?s=20
17. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1461284271558066183?s=20
18. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1461284614886985729?s=20
19. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1461285061886562306?s=20
20. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1461285280841822210?s=20

10. Tiến Tài
- Donate eos bee: https://bloks.io/transaction/b9ae810daf11a1b97157eaaea85795d31801216e24f2ce724807efd351154083
- Chia sẻ: 20
1. https://twitter.com/Taismil30666648/status/1459891164077703168
2. https://twitter.com/Taismil30666648/status/1459891951658889220
3. https://twitter.com/Taismil30666648/status/1459892919687540739
4. https://twitter.com/Taismil30666648/status/1459893215776153605
5. https://twitter.com/Taismil30666648/status/1460268731049779207
6. https://twitter.com/Taismil30666648/status/1460267234924711938
7. https://twitter.com/Taismil30666648/status/1460267496200568837
8. https://twitter.com/Taismil30666648/status/1460268064948195331
9. https://twitter.com/Taismil30666648/status/1460634552850735108
10. https://twitter.com/Taismil30666648/status/1460634760657575938
11. https://twitter.com/Taismil30666648/status/1460634966463705097
12. https://twitter.com/Taismil30666648/status/1460635177449783300
13. https://twitter.com/Taismil30666648/status/1460979400262897664
14. https://twitter.com/Taismil30666648/status/1460979629196410883
15. https://twitter.com/Taismil30666648/status/1460979856934518786
16. https://twitter.com/Taismil30666648/status/1460980040955359238
17. https://twitter.com/Taiwatch/status/1461345849552691201?s=20
18. https://twitter.com/Taiwatch/status/1461346353158656003?s=20
19. https://twitter.com/Taiwatch/status/1461346704284786688?s=20
20. https://twitter.com/Taiwatch/status/1461347016676499458?s=20

11. Nguyễn Thế Anh

- Donate Eos bee: https://bloks.io/transaction/ceea95a9dc4d2b5f2bb5e1d0ae512a928c7d63550ae92a52df03a7d19814aaa8
- Chia sẻ: 24
1. https://twitter.com/anhthe87vn/status/1459862701874696200?s=21
2. https://twitter.com/anhthe87vn/status/1459862494743130112?s=21
3. https://twitter.com/anhthe87vn/status/1459863315509760004?s=21
4. https://twitter.com/anhthe87vn/status/1460085520436908033?s=21
5. https://twitter.com/anhthe87vn/status/1460085637835493377?s=21
6. https://twitter.com/anhthe87vn/status/1460085716713545728?s=21
7. https://twitter.com/anhthe87vn/status/1460245123539759108?s=21
8. https://twitter.com/anhthe87vn/status/1460245220105207811?s=21
9. https://twitter.com/anhthe87vn/status/1460583867560042508?s=21
10. https://twitter.com/anhthe87vn/status/1460583717873729536?s=21
11. https://twitter.com/anhthe87vn/status/1460583622059069446?s=21
12. https://twitter.com/anhthe87vn/status/1460583798014287874?s=21
13. https://twitter.com/anhthe87vn/status/1460955249812803587?s=21
14. https://twitter.com/anhthe87vn/status/1460955160906133504?s=21
15. https://twitter.com/anhthe87vn/status/1460955066957918213?s=21
16. https://twitter.com/anhthe87vn/status/1460944730263486465?s=21
17. https://twitter.com/anhthe87vn/status/1461326687832981515?s=21
18. https://twitter.com/anhthe87vn/status/1461326825632657408?s=21
19. https://twitter.com/anhthe87vn/status/1461326966867447809?s=21
20. https://twitter.com/anhthe87vn/status/1461327102435684352?s=21
21. https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/446844537004534/
22. https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/446882030334118/
23. https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/446880117000976/
24. https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/446878273667827/

12. Vũ Hồng Đăng
Chia sẻ:
-  Donate Bees: EOS TX: https://bloks.io/transaction/cc1e0a4517733e7a60a9bfee42087dba8768ee5f4fe04a5435b5edca5f9190e7
-  Chia sẻ: 18
1. 
2.  https://twitter.com/dangyoutuber/status/1459530426985316357?s=20
3.  https://twitter.com/dangyoutuber/status/1459532929705598976?s=20
4. 
5.  https://twitter.com/dangyoutuber/status/1459869005670273027?s=20
6.  https://twitter.com/dangyoutuber/status/1459877198483972098?s=20
7.  https://twitter.com/dangyoutuber/status/1460161496676139009?s=20
8.  https://twitter.com/dangyoutuber/status/1460413511796809731?s=20
9.  https://twitter.com/dangyoutuber/status/1460413668101791746?s=20
10.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1460413867557679105?s=20
11.    https://twitter.com/dangyoutuber/status/1460414201185193988?s=20
12.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1460949743022981123?s=20
13.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1460950049387532288?s=20
14.  https://twitter.com/dangyoutuber/status/1460950196620201989?s=20
15.    https://twitter.com/dangyoutuber/status/1460950332276555777?s=20
16.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1460950332276555777?s=20
17.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1461279075016847365?s=20
18.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1461279266599956485?s=20
19.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1461279438075617280?s=20
20.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1461279560666734597?s=20


13. Nguyễn Duy Dũng
- Donate eos bee: 1. https://bloks.io/transaction/8d13d6514ba15debc029a71230fa68302e7e4e4162ac54ef1ee541a121f342e4
- chia sẻ: 20
1. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1459907105410879488
2. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1459907038050340865 
3. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1459906957746192384 
4. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1459906898140958720
5. https://mobile.twitter.com/NguyenD61005357/status/1460989215185911815
6. https://mobile.twitter.com/NguyenD61005357/status/1460989258693373954
7. https://mobile.twitter.com/NguyenD61005357/status/1460989304948211715
8. https://mobile.twitter.com/NguyenD61005357/status/1460989369750151168
9. https://mobile.twitter.com/NguyenD61005357/status/1460989476226813952
10. https://mobile.twitter.com/NguyenD61005357/status/1460989522481606656
11. https://mobile.twitter.com/NguyenD61005357/status/1460989569633976329
12. https://mobile.twitter.com/NguyenD61005357/status/1460989622939385865 
13. https://mobile.twitter.com/NguyenD61005357/status/1460989684977258503
14. https://mobile.twitter.com/NguyenD61005357/status/1460989744729321475
15. https://mobile.twitter.com/NguyenD61005357/status/1460989808180752384
16. https://mobile.twitter.com/NguyenD61005357/status/1460989857287737345
17. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1461686905657954304
18. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1461686806189989891
19. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1461686708848582657
20. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1461686604049764356
« Last Edit: November 19, 2021, 02:33:04 PM by MrSpasybo »

kingsumo91

 • Baby Steps
 • *
 • Activity: 34
 • points:
  583
 • Karma: 1
 • Trade Count: (0)
 • Referrals: 1
 • Last Active: December 02, 2021, 02:31:59 PM
  • View Profile

 • Total Badges: 9
  Badges: (View All)
  Topic Starter Poll Voter Signature
Re: [EOS Bee - MSAP] Báo cáo tiến độ công việc hằng tuần
« Reply #5 on: November 25, 2021, 10:55:22 AM »
Scout: Dương Nguyên Hoài Vũ.
Tuần 19/11- 25/11/21
Công việc đã thực hiện:

- Chia sẻ: 28
1. https://twitter.com/bankkrock/status/1463710885747179523
2. https://twitter.com/bankkrock/status/1463703548030447620
3. https://twitter.com/bankkrock/status/1463693851562893312
4. https://twitter.com/bankkrock/status/1463687727661006854
5. https://twitter.com/bankkrock/status/1463423348608692226
6. https://twitter.com/bankkrock/status/1463417718854406148
7. https://twitter.com/bankkrock/status/1463380293323132930
8. https://twitter.com/bankkrock/status/1463368047452844034
9. https://twitter.com/bankkrock/status/1463077671613517829
10. https://twitter.com/bankkrock/status/1463075082759065602
11. https://twitter.com/bankkrock/status/1463021830222929925
12. https://twitter.com/bankkrock/status/1463017721809944579
13. https://twitter.com/bankkrock/status/1462767460180922375
14. https://twitter.com/bankkrock/status/1462765285367181320
15. https://twitter.com/bankkrock/status/1462762757925720065
16. https://twitter.com/bankkrock/status/1462749710947520516
17. https://twitter.com/bankkrock/status/1462432244153262083
18. https://twitter.com/bankkrock/status/1462431662512304133
19. https://twitter.com/bankkrock/status/1462366178441981956
20. https://twitter.com/bankkrock/status/1462238631611928577
21. https://twitter.com/bankkrock/status/1461982440801456130
22. https://twitter.com/bankkrock/status/1461974296994017280
23. https://twitter.com/bankkrock/status/1461969074699714563
24. https://twitter.com/bankkrock/status/1461962539323965449
25. https://twitter.com/bankkrock/status/1461590768452128771
26. https://twitter.com/bankkrock/status/1461590537023016961
27. https://twitter.com/bankkrock/status/1461590156779999242
28. https://twitter.com/bankkrock/status/1461589939674443776


MrSpasybo

 • Moderator
 • Padawan
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • Activity: 12428
 • points:
  109041
 • Karma: 612
 • Trade Count: (0)
 • Referrals: 104
 • Last Active: Today at 05:18:54 PM
  • View Profile

 • Total Badges: 26
  Badges: (View All)
  50 Poll Votes 10000 Posts Karma Bad
Re: [EOS Bee - MSAP] Báo cáo tiến độ công việc hằng tuần
« Reply #6 on: November 26, 2021, 02:37:59 PM »
Week 19-25/11
Tổng hợp:
+Số thành viên hoạt động: 15/14
+Chia sẻ Twitter + Facebook: 407 lượt/tuần = 58 lượt/ngày
+Chia sẻ trong Telegram EOSVN: 28
+Chia sẻ trong các nhóm telegram crypto: 3
+Facebook call-of-duty: 17


Chi tiết:
Vân Nguyễn
Dịch và chia sẻ thông tin trong nhóm https://t.me/eos_vn: 28
1 https://t.me/eos_vn/16522
2 https://t.me/eos_vn/16528
3 https://t.me/eos_vn/16540
4 https://t.me/eos_vn/16553
5 https://t.me/eos_vn/16779
6   https://t.me/eos_vn/17252
7   https://t.me/eos_vn/17272
8   https://t.me/eos_vn/17305
9   https://t.me/eos_vn/17408
10   https://t.me/eos_vn/17628
11   https://t.me/eos_vn/17778
12   https://t.me/eos_vn/17779
13   https://t.me/eos_vn/18394
14   https://t.me/eos_vn/18415
15   https://t.me/eos_vn/18423
16   https://t.me/eos_vn/18437
17   https://t.me/eos_vn/18528
18   https://t.me/eos_vn/18547
19   https://t.me/eos_vn/18599
20   https://t.me/eos_vn/18602
21   https://t.me/eos_vn/18949
22   https://t.me/eos_vn/18960
23   https://t.me/eos_vn/18962
24   https://t.me/eos_vn/18969
25   https://t.me/eos_vn/19094
26   https://t.me/eos_vn/19135
27   https://t.me/eos_vn/19142
28   https://t.me/eos_vn/19154

0. Zu Nguyen

Chia sẻ Twitter: 28
1   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1461635605700517888
2   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1461640639033094150
3   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1461646216320720897
4   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1461651098100449281
5   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1462029387155623941
6   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1462035636588789761
7   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1462047221713719299
8   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1462069877217374228
9   https://twitter.com/bywirenews/status/1462161261836349443
10   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1462412441036509184
11   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1462417352776114181
12   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1462433033869574147
13   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1462748700388769794
14   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1462806163418927114
15   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1462832999976873989
16   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1462839985867046912
17   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1463289753927827466
18   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1463293611236335617
19   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1463297039803072514
20   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1463300376426340354
21   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1463658060019339267
22   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1463661087967088644
23   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1463663274696884224
24   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1463666125313556486
25   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1464008702143385605
26   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1464012285651959808
27   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1464018531415171075
28   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1464028485945593856

Chia sẻ telegram:
1   https://t.me/c/1220235762/235447
2   https://t.me/c/1220235762/235694
3   https://t.me/c/1220235762/235734

Chia sẻ facebook call:
1. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=880908422618804&id=100006432118858&substory_index=0

1. Dương Nguyên Hoài Vũ

- Chia sẻ: 28
1. https://twitter.com/bankkrock/status/1463710885747179523
2. https://twitter.com/bankkrock/status/1463703548030447620
3. https://twitter.com/bankkrock/status/1463693851562893312
4. https://twitter.com/bankkrock/status/1463687727661006854
5. https://twitter.com/bankkrock/status/1463423348608692226
6. https://twitter.com/bankkrock/status/1463417718854406148
7. https://twitter.com/bankkrock/status/1463380293323132930
8. https://twitter.com/bankkrock/status/1463368047452844034
9. https://twitter.com/bankkrock/status/1463077671613517829
10. https://twitter.com/bankkrock/status/1463075082759065602
11. https://twitter.com/bankkrock/status/1463021830222929925
12. https://twitter.com/bankkrock/status/1463017721809944579
13. https://twitter.com/bankkrock/status/1462767460180922375
14. https://twitter.com/bankkrock/status/1462765285367181320
15. https://twitter.com/bankkrock/status/1462762757925720065
16. https://twitter.com/bankkrock/status/1462749710947520516
17. https://twitter.com/bankkrock/status/1462432244153262083
18. https://twitter.com/bankkrock/status/1462431662512304133
19. https://twitter.com/bankkrock/status/1462366178441981956
20. https://twitter.com/bankkrock/status/1462238631611928577
21. https://twitter.com/bankkrock/status/1461982440801456130
22. https://twitter.com/bankkrock/status/1461974296994017280
23. https://twitter.com/bankkrock/status/1461969074699714563
24. https://twitter.com/bankkrock/status/1461962539323965449
25. https://twitter.com/bankkrock/status/1461590768452128771
26. https://twitter.com/bankkrock/status/1461590537023016961
27. https://twitter.com/bankkrock/status/1461590156779999242
28. https://twitter.com/bankkrock/status/1461589939674443776

facebook call:
1. https://t.me/MSAPBee/1566
2. https://t.me/MSAPBee/1567

2. Nguyễn Thanh Cầm
-  Chia sẻ: 28
1.  https://twitter.com/yell_white/status/1462093228417691654?s=21
2.  https://twitter.com/yell_white/status/1461663470093361153?s=21
3.  https://twitter.com/yell_white/status/1461696157592305667?s=21
4.  https://twitter.com/yell_white/status/1461696358713372676?s=21
5.  https://twitter.com/yell_white/status/1461991546891419655?s=21
6.  https://twitter.com/yell_white/status/1461994063918514176?s=21
7.  https://twitter.com/yell_white/status/1461995885165002752?s=21
8.  https://twitter.com/yell_white/status/1462018243980414978?s=21 
9.  https://twitter.com/yell_white/status/1463793982023077889
10.  https://twitter.com/yell_white/status/1463793839655858178
11.  https://twitter.com/yell_white/status/1463788813352849411
12.  https://twitter.com/yell_white/status/1463787758409949186
13.  https://twitter.com/yell_white/status/1463435916740026370
14.  https://twitter.com/yell_white/status/1463430641089982464
15.  https://twitter.com/yell_white/status/1463429864753713152
16.  https://twitter.com/yell_white/status/1463427764850147331
17.  https://twitter.com/yell_white/status/1463096660951719940
18.  https://twitter.com/yell_white/status/1463096356663345154
19.  https://twitter.com/yell_white/status/1463093298957062145
20.  https://twitter.com/yell_white/status/1463093020304322564
21.  https://twitter.com/yell_white/status/1462755826112909317
22.  https://twitter.com/yell_white/status/1462754581377863680
23.  https://twitter.com/yell_white/status/1462753964513021955
24.  https://twitter.com/yell_white/status/1462752868616843275
25.  https://twitter.com/yell_white/status/1462401428660568067
26.  https://twitter.com/yell_white/status/1462400089490694144
27.  https://twitter.com/yell_white/status/1462399862411079681
28.  https://twitter.com/yell_white/status/1462395869798576128

3. Nguyễn Thế Anh
-  Chia sẻ trên Facebook: 16
1.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/448655953490059/
2.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/448654486823539/
3.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/448649683490686/
4.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/448651796823808/
5.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/450694763286178/
6.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/450696129952708/
7.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/450697493285905/
8.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/450698286619159/
9.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/451020863253568/
10.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/451021539920167/
11.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/451023803253274/
12.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/451030663252588/
13.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/451176026571385/
14.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/451187073236947/
15.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/451204639901857/
16.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/451205289901792/

-  Chia sẻ trên twitter: 28

1.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1463695220881571840?s=20
2.   https://twitter.com/anhthe87vn/status/1463473277137944581?s=20
3.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1463437439578427396?s=20
4.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1463402448362479623?s=20
5.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1463401703126958081?s=20
6.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1463002856961630211?s=20
7.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1462998912323653637?s=20
8.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1462985178930765824?s=20
9.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1462788921968906249?s=20
10.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1462785803696836615?s=20
11.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1462776450881232908?s=20
12.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1462752941832433667?s=20
13.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1462428809496457222?s=20
14.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1462292721691889668?s=20
15.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1462287134669168643?s=20
16.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1462278460974329865?s=20
17.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1462264446026326016?s=20
18.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1462046069198503949?s=20
19.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1461981197588783114?s=20
20.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1462005816450375680?s=20
21.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1461983336579035140?s=20
22.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1461608026675105795?s=20
23.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1461607918277513218?s=20
24.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1461607768314449920?s=20
25.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1461607621547282433?s=20
26.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1463705234518142978?s=20
27.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1463716987410939904?s=20
28.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1463718749513535492?s=20

Facebook call:
1. https://t.me/MSAPBee/1569
2. https://t.me/MSAPBee/1570

4. Duy Nguyễn
Chia sẻ: 28

1. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1461514840237699073
2. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1461515369403731970
3. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1461516032716120069
4. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1461516489949732868
5. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1461909896698286085
6. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1461931131268263937
7. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1461982583219048452
8. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1461982745924554752
9. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1462660902486876162
10. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1462661101473042436
11. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1462670022166269956
12. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1462670219432763396
13. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1462788614127898629
14. https://twitter.com/VelasBlockchain/status/1462788882475401222
15. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1462789073819430921
16. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1462789257672609800
17. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1463176738142359577
18. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1463176879649787916
19. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1463200245886578689
20. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1463200457627557891
21. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1463397057503268866
22. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1463397413398274057
23. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1463521619498844162
24. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1463521929126551561
25. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1463765344007319552
26. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1463765608118456322
27. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1463827238957170694
28. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1463827528531931137

Facebook call: https://t.me/MSAPBee/1556

5. Nguyễn Văn Long
Chia sẻ: 28

1.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1461646168753152011?s=20
2.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1461646753124556801?s=20
3.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1461647054393036800?s=20
4.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1461647747338096640?s=20
5.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1461965949641367556?s=20
6.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1461966104226680832?s=20
7.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1461966367230500868?s=20
8.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1461966507118931979?s=20
9.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1462359503240900617?s=20
10.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1462359720061247489?s=20
11.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1462359856648757253?s=20
12.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1462359963725090818?s=20
13.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1462804770972909569?s=20
14.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1462804922743894019?s=20
15.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1462805153850044423?s=20
16.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1462805320963604482?s=20
17.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1463168285311225875?s=20
18.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1463168502601297931?s=20
19.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1463168720944222221?s=20
20.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1463169433359339530?s=20
21.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1463835373726048259?s=20
22.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1463835507100725251?s=20
23.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1463835664747679746?s=20
24.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1463835752631001094?s=20
25.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1463835895862337537?s=20
26.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1463836014938628098?s=20
27.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1463836111608979457?s=20
28.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1463836212251267073?s=20

Facebook call:
1. https://t.me/MSAPBee/1574
2. https://t.me/MSAPBee/1575

6. Nguyễn Duy Phát
Chia sẻ: 28
1. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1461519242713571330
2. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1461519357406638084
3. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1461519470833266689
4. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1461519589561409537
5. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1461899104028553220
6. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1461899225076158474
7. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1461914386327498754
8. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1461914519656022021
9. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1462242985827962886
10. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1462243128585293825
11. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1462242985827962886
12. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1462243420055822343
13. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1462801573247995904
14. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1462801722955354113
15. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1462801851426881536
16. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1462801991957028868
17. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1463105267776700421
18. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1463105414812233728
19. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1463105696187109384
20. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1462801573247995904
21. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1463714398413803526
22. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1463714484929765378
23. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1463714611425808384
24. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1463714709773832195
25. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1463714810323894272
26. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1463714896768471045
27. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1463714983129149445
28. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1463715064876130304

Facebook call:
1. https://t.me/MSAPBee/1600

7. Phạm Tiến Tài

Chia sẻ tw: 28
1.  https://twitter.com/Taiwatch/status/1461347016676499458?s=20
2.  https://twitter.com/Taiwatch/status/1461696532999143427?s=20
3.  https://twitter.com/Taiwatch/status/1461696983555469315?s=20
4.  https://twitter.com/Taiwatch/status/1461697236450955264?s=20
5.  https://twitter.com/Taiwatch/status/1462438262878793728?s=20
6.  https://twitter.com/Taiwatch/status/1462438883073794056?s=20
7.  https://twitter.com/Taiwatch/status/1462439242131337217?s=20
8.  https://twitter.com/Taiwatch/status/1462439689093206029?s=20
9.  https://twitter.com/Taiwatch/status/1462440108284469252?s=20
10.   https://twitter.com/Taiwatch/status/1462440739225231370?s=20
11.   https://twitter.com/Taiwatch/status/1462441102628118533?s=20
12.   https://twitter.com/Taiwatch/status/1462441313878511616?s=20
13.   https://twitter.com/Taiwatch/status/1463160472572772361?s=20
14.   https://twitter.com/Taiwatch/status/1463160710725316611?s=20
15.   https://twitter.com/Taiwatch/status/1463160908125982728?s=20
16.   https://twitter.com/Taiwatch/status/1463161137869082632?s=20
17.   https://twitter.com/Taiwatch/status/1463161388092825603?s=20
18.   https://twitter.com/Taiwatch/status/1463161589977202693?s=20
19.   https://twitter.com/Taiwatch/status/1463161703013797889?s=20
20.   https://twitter.com/Taiwatch/status/1463161779043848195?s=20
21.   https://twitter.com/Taiwatch/status/1463423682131361796?s=20
22.   https://twitter.com/Taiwatch/status/1463423814189010947?s=20
23.   https://twitter.com/Taiwatch/status/1463423893339709445?s=20
24.   https://twitter.com/Taiwatch/status/1463423957684482053?s=20
25.   https://twitter.com/Taiwatch/status/1463889250072490000?s=20
26.   https://twitter.com/Taiwatch/status/1463889375826112522?s=20
27.   https://twitter.com/Taiwatch/status/1463889475105296395?s=20
28.   https://twitter.com/Taiwatch/status/1463889529509593099?s=20

Facebook call:
1. 1. https://t.me/MSAPBee/1576
2. https://t.me/MSAPBee/1579

8. Nguyễn Văn Minh
Tuần: 19/11-25/11/2021
Công việc đã thực hiện: 
Chia sẻ:
1.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1462066746735669257
2.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1463892113809154048
3.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1462066215447367693
4.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1462066095876149260
5.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1462125703932092420
6.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1462125783586119683
7.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1462125844831350791
8.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1462125958224400386
9.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1462426440553701384
10.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1462426369657298945
11.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1462426297569882119
12.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1462426499714330626
13.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1463229559038488583
14.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1463229628462637063
15.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1463229717650329616
16.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1463229779646291975
17.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1463229360253640720
18.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1463229310098096137
19.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1463229304259686401
20.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1463229188849250304
21.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1463808405810958344
22.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1463808561922859008
23.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1463808689614241792
24.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1463809178846257155
25.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1463809343665618946
26.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1463809533600542727
27.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1463809677813325826
28.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1463809813490638853

9. Nguyễn Duy Dũng
Chia sẻ: 27
1. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1463536081094070276
2. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1463535988416806914 
3. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1463535879847178247 
4. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1463535772288487424 
5. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1463535643955544079 
6. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1463535498488475651 
7. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1463535312534003713 
8. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1463893339229487114 
9.
10. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1463893288289595392 
11.https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1463893177732005898 
12. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1463893129040261123 
13. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1463893005383786506 
14. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1463892951793221634 
15. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1463891959781543938 
16. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1463891885173346305 
17. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1463891190634274827 
18. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1463890720868028420 
19. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1463890551279865861 
20. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1463890314817511424 
21. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1463890074701996033 
22. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1463889280175017984 
23. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1463889018546913285 
24. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1463888938314055684 
25. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1463888868558585860 
26. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1463888123805396999 
27. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1463888037968941063 
28. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1463887408957513728

10. Nguyễn Trần Hiệp

Chia sẻ: twitter 28
1. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1461645948354908162?s=20
2. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1463056381305491457?s=20
3. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1461665589546479618?s=20
4. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1461672708194717701?s=20
5. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1462003300962738181?s=20
6. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1462009075504500741?s=20
7. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1462029086113492992?s=20
8. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1462029265810210821?s=20
9. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1462245386693726208?s=20
10. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1462248030325723137?s=20
11. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1462272796038340608?s=20
12. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1462275241619582977?s=20
13. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1462748181020635136?s=20
14. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1462755153992241159?s=20
15. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1462758485397938176?s=20
16. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1462759004745043969?s=20
17. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1462974871801982976?s=20
18. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1462985196572082181?s=20
19. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1462990869670162439?s=20
20. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1463039442147418113?s=20
21. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1463394782370099201?s=20
22. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1463396701817872389?s=20
23. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1463401790813048834?s=20
24. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1463401942625910786?s=20
25. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1463686341808377858?s=20
26. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1463697681771950085?s=20
27. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1463701885659930629?s=20
28. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1463713123144142852?s=20

Bình luận FB: https://www.facebook.com/groups/tamsuunderground/posts/879975172712129/?comment_id=880704942639152

11. Bích Ngọc
-  Chia sẻ trên twitter: 28
1.  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1461518598329962497?s=20
2.  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1461518823580856326?s=20
3.  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1461519261214535680?s=20
4.  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1461519402801659906?s=20
5.  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1461876492112044035?s=20
6.  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1461950102180827138?s=20
7.  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1461956561463508995?s=20
8.  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1462001962283520002?s=20
9.  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1462266992153399305?s=20
10.  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1462295955739320320?s=20
11.  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1462314058934206468?s=20
12.  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1462319582882918401?s=20
13.  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1462733337672372224?s=20
14.  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1462774842118135808?s=20
15.  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1462777022736789507?s=20
16.  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1462779456922161155?s=20
17.  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1462951366779805703?s=20
18.  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1462956187113066497?s=20
19.  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1462962212608167941?s=20
20.  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1462971916428349442?s=20
21.  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1463311653387210754?s=20
22.  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1463318068264718336?s=20
23.  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1463336395481640960?s=20
24.  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1463401228491104256?s=20
25.  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1463723832204615687?s=20
26.  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1463742389915308036?s=20
27.  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1463745245263265794?s=20
28.  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1463770269248413697?s=20

Facebook call: 4
1. https://t.me/MSAPBee/1589
2. https://t.me/MSAPBee/1590
3. https://t.me/MSAPBee/1591
4. https://t.me/MSAPBee/1592

12. Phạm Ngọc Trường
- Chia sẻ twitter - 28
1 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1461515363468779521?s=21
2 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1461515971705729025?s=21
3 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1461516336920547329?s=21
4 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1461516700952641539?s=21
5 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1461891134230130692?s=21
6 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1461940017488560130?s=21
7 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1461954680049700866?s=21
8 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1461965174470950914?s=21
9 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1462233742093611011?s=21
10 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1462250035928723458?s=21
11 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1462430005598687232?s=21
12 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1462430005598687232?s=21
13 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1462733169900154884?s=21
14 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1462756890182438916?s=21
15 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1462757277882933251?s=21
16 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1462762144928129029?s=21
17 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1462963381497860099?s=21
18 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1462968037317828609?s=21
19 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1462972379101941765?s=21
20 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1462976476433711106?s=21
21 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1463314391479111685?s=21
22 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1463324287822032898?s=21
23 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1463326901888421890?s=21
24 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1463330511363837959?s=21
25 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1463679676497358849?s=21
26 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1463688911587139585?s=21
27 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1463693530740584453?s=21
28 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1463719461316280324?s=21

- Bình luận Face: 1
https://www.facebook.com/groups/tamsuunderground/permalink/879975172712129/

13. Vũ Hồng Đăng
Chia sẻ: 28
1.  https://twitter.com/dangyoutuber/status/1461519577964183557?s=20
2.  https://twitter.com/dangyoutuber/status/1461519770809888771?s=20
3.  https://twitter.com/dangyoutuber/status/1461519899642060801?s=20
4.  https://twitter.com/dangyoutuber/status/1461546410021589002?s=20
5.  https://twitter.com/dangyoutuber/status/1461557553100324866?s=20
6.  https://twitter.com/dangyoutuber/status/1461861822898708483?s=20
7.  https://twitter.com/dangyoutuber/status/1461968187252043777?s=20
8.  https://twitter.com/dangyoutuber/status/1462032999814467587?s=20
9.  https://twitter.com/dangyoutuber/status/1462234111850868736?s=20
10.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1462234340784369669?s=20
11.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1462278178215366656?s=20
12.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1462343679209730050?s=20
13.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1462758986134872070?s=20
14.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1462764493302231042?s=20
15.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1462772647737974786?s=20
16.    https://twitter.com/dangyoutuber/status/1462784195177037835?s=20
17.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1462962027459014656?s=20
18.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1462966772361879554?s=20
19.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1462975963885490179?s=20
20.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1462981943717367812?s=20
21.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1463498166611763206?s=20
22.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1463501072522104838?s=20
23.   https://twitter.com/trantienthuc/status/1463155559054589960?s=20
24.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1463665707225214977?s=20
25.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1463665846144753664?s=20
26.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1463729864570138624?s=20
27.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1463730009370095622?s=20
28.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1463754840408879107?s=20
29.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1463755606435581954?s=20
« Last Edit: November 26, 2021, 02:47:53 PM by MrSpasybo »

kingsumo91

 • Baby Steps
 • *
 • Activity: 34
 • points:
  583
 • Karma: 1
 • Trade Count: (0)
 • Referrals: 1
 • Last Active: December 02, 2021, 02:31:59 PM
  • View Profile

 • Total Badges: 9
  Badges: (View All)
  Topic Starter Poll Voter Signature

MrSpasybo

 • Moderator
 • Padawan
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • Activity: 12428
 • points:
  109041
 • Karma: 612
 • Trade Count: (0)
 • Referrals: 104
 • Last Active: Today at 05:18:54 PM
  • View Profile

 • Total Badges: 26
  Badges: (View All)
  50 Poll Votes 10000 Posts Karma Bad
Tuần 26/11 - 2/12

Tổng hợp:
+Số thành viên hoạt động: 15/14
+Chia sẻ Twitter + Facebook: 419 lượt/tuần = 60 lượt/ngày
+Chia sẻ trong Telegram EOSVN: 28
+Chia sẻ trong các nhóm telegram crypto: 4


Chi tiết:
Vân Nguyễn
Dịch và chia sẻ thông tin trong nhóm https://t.me/eos_vn: 28

1   https://t.me/eos_vn/19259
2   https://t.me/eos_vn/19281
3   https://t.me/eos_vn/19308
4   https://t.me/eos_vn/19317
5   https://t.me/eos_vn/19548
6   https://t.me/eos_vn/19573
7   https://t.me/eos_vn/19586
8   https://t.me/eos_vn/19594
9   https://t.me/eos_vn/19631
10   https://t.me/eos_vn/19638
11   https://t.me/eos_vn/19643
12   https://t.me/eos_vn/19656
13   https://t.me/eos_vn/19846
14   https://t.me/eos_vn/19851
15   https://t.me/eos_vn/19859
16   https://t.me/eos_vn/19870
17   https://t.me/eos_vn/19923
18   https://t.me/eos_vn/20030
19   https://t.me/eos_vn/20057
20   https://t.me/eos_vn/20071
21   https://t.me/eos_vn/20083
22   https://t.me/eos_vn/20112
23   https://t.me/eos_vn/20159
24   https://t.me/eos_vn/20167
25   https://t.me/eos_vn/20250
26   https://t.me/eos_vn/20260
27   https://t.me/eos_vn/20261
28   https://t.me/eos_vn/20269

0. Zu Nguyễn

Chia sẻ Twitter: 28
1   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1464376869105582086
2   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1464379183820333061
3   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1464381468696850436
4   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1464386046070870022
5   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1464726436061847558
6   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1464728541736706056
7   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1464730710665842702
8   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1464731733610405895
9   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1464953728222564354
10   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1465103828873842689
11   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1465105395983265796
12   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1465110163279466498
13   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1465355396864954377
14   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1465358207312924676
15   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1465360753720975361
16   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1465389162375307269
17   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1465778533838565377
18   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1465780493740388360
19   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1465781533135020035
20   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1465784561925861378
21   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1466137860877299720
22   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1466147089008758792
23   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1466181546449195014
24   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1466181546449195014
25   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1466575066200563713
26   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1466576883907284994
27   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1466580082563031042
28   https://twitter.com/MrSpasybo/status/1466584889411571712

Chia sẻ telegram: 4
1. https://t.me/c/1220235762/236350
2. https://t.me/AltcoinsTalks_Vietnam/41696
3. https://t.me/AltcoinsTalks_Vietnam/41720
4. https://t.me/AltcoinsTalks_Vietnam/41739

1. Dương Nguyên Hoài Vũ
Chia sẻ: 19
1. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1466389210013650945
2. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1466388987031945217
https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1466388634659999752
4. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1466220018526343168
5. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1465556006616780806
6. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1465529344659316740
7. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1465519173346357252
8. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1465514615052275716
9. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1465217613932367872
10. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1465166832768221184
11. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1464941924255633416
12. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1464886563771334662
13. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1464767402395062272
14. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1464451595135901700
15. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1464438264379576326
16. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1464427827185418249
17. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1464422813691891714
18. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1464412465962184707
19. https://mobile.twitter.com/bankkrock/status/1464406581320187904


2. Phạm Ngọc Trường
Chia sẻ: 28
https://twitter.com/trngphm26253144/status/1464178587808894983?s=21
2 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1464182514004623366?s=21
3 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1464186783151755276?s=21
4 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1464193442825703426?s=21
5 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1464430120580489216?s=21
6 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1464435597091561472?s=21
7 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1464461770098053120?s=21
8 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1464466584554991617?s=21
9 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1464767141953949698?s=21
10 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1464770212704620546?s=21
11 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1464780586766114819?s=21
12 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1464842359930122245?s=21
13 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1465142123531964419?s=21
14 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1465160498446356483?s=21
15 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1465171794873049090?s=21
16  https://twitter.com/trngphm26253144/status/1465178443218239491?s=21
17 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1465496286719668224?s=21
18 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1465508503259267077?s=21
19 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1465515718359740419?s=21
20 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1465521091581865991?s=21
21 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1465850962497605633?s=21
22 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1465857282890100740?s=21
23 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1465868099563843585?s=21
24 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1465871511487594499?s=21
25 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1466212052750389251?s=21
26 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1466215111597584384?s=21
27 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1466218666945495040?s=21
28 https://twitter.com/trngphm26253144/status/1466220509322887168?s=21

3. Nguyễn Văn Long
Chia sẻ: 28
1.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1466380703344513026?s=20
2.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1466380837419687937?s=20
3.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1466380946555473924?s=20
4.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1466381052813971458?s=20
5.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1464625624623034375?s=20
6.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1464625835529408525?s=20
7.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1464626062655213572?s=20
8.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1464626177704923146?s=20
9.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1465725792915275785?s=20
10.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1465726086554296328?s=20
11.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1465726234927714311?s=20
12.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1465726357623693313?s=20
13.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1465726489803075588?s=20
14.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1465726597219205132?s=20
15.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1465726704438202368?s=20
16.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1465726810193289223?s=20
17.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1465726919673094153?s=20
18.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1465727015521239047?s=20
19.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1465734249630347267?s=20
20.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1465734353514909697?s=20
21.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1466377057718390786?s=20
22.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1466377216305078272?s=20
23.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1466377351776899072?s=20
24.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1466377462640791553?s=20
25.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1466377571482939394?s=20
26.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1466377656375652354?s=20
27.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1466377782393462787?s=20
28.  https://twitter.com/LONGNGU49974762/status/1466377900752580608?s=20

4. Nguyễn Văn Minh
Chia sẻ: 28
1.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1466385018226417666
2.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1466384898936160262
3.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1466384785794813959
4.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1466384715653558277
5.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1466124683988942853
6.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1466124589696757766
7.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1466124533740441601
8.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1466124459509792777
9.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1465729806377570304
10.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1465729738266320899
11.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1465729647161876488
12.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1465729500394708997
13.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1465249902116626434
14.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1465249793610063873
15.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1465249705676394496
16.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1465249562558357504
17.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1465249454135590912
18.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1465249362272038913
19.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1465249284689965057
20.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1465249149843124224
21.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1464677375283769344
22.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1464677314541854720
23.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1464677246506053632
24.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1464677173252534282
25.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1464677043585662986
26.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1464676950350434310
27.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1464676860068048899
28.  https://twitter.com/mikenguyen141/status/1464676728165613569

5. Nguyễn Thanh Cầm
Chia sẻ: 28
1.  https://twitter.com/yell_white/status/1466356321024978947
2.  https://twitter.com/yell_white/status/1466356231006793738
3.  https://twitter.com/yell_white/status/1466350754185240576
4.  https://twitter.com/yell_white/status/1466314354819846144
5.  https://twitter.com/yell_white/status/1466001780605652996
6.  https://twitter.com/yell_white/status/1465944604574994438
7.  https://twitter.com/yell_white/status/1465944481216225280
8.  https://twitter.com/yell_white/status/1466423969062559764
9.  https://twitter.com/yell_white/status/1465641030225702915
10.  https://twitter.com/yell_white/status/1465640948155785217
11.  https://twitter.com/yell_white/status/1465639645908242434
12.  https://twitter.com/yell_white/status/1465639319759118336
13.  https://twitter.com/yell_white/status/1465249696172187653
14.  https://twitter.com/yell_white/status/1465249582846300163
15.  https://twitter.com/yell_white/status/1465219726582464513
16.  https://twitter.com/yell_white/status/1465219542213447683
17.  https://twitter.com/yell_white/status/1466424640037965831
18.  https://twitter.com/yell_white/status/1464877519681867779
19.  https://twitter.com/yell_white/status/1464881835020857346
20.  https://twitter.com/yell_white/status/1464881954671808515
21.  https://twitter.com/yell_white/status/1466425009132421125
22.  https://twitter.com/yell_white/status/1464575632852008972
23.  https://twitter.com/yell_white/status/1464578554801369094
24.  https://twitter.com/yell_white/status/1464581905848930310
25.  https://twitter.com/yell_white/status/1466425391405576194
26.  https://twitter.com/yell_white/status/1464183412533739527
27.  https://twitter.com/yell_white/status/1464197195352133634
28.  https://twitter.com/yell_white/status/1464197473392640033

6. Nguyễn Duy Dũng
Chia sẻ: 28
1.  https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1466016369120481292
2.  https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1466016459180503044
3.  https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1466016665968136202
4.  https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1466032926210936841
5.  https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1466033167106592768
6.  https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1466036303858864134
7.  https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1466036381776420869
8.  https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1466036517462102018
9.  https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1466037504134434817
10.  https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1466037663836766208
11.  https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1466037729091723265
12.  https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1466037808523452422
13.  https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1466038522070986755
14.  https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1466038598440943617
15.  https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1466038720654495745
16.  https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1466038894416199688
17.  https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1466039160985186304
18.  https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1466394305589698561
19.  https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1466394400825643010
20.  https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1466394495373615107
21.  https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1466394575522525184
22.  https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1466396409305841673
23.  https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1466396346307342342
24. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1466396209166258177
25. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1466396005520195589
26. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1466395949102555137
27. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1466396784385675265
28. https://twitter.com/NguyenD61005357/status/1466396409305841673

7. Nguyễn Thế Anh
-  Chia sẻ Fb: 36
1.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/451935649828756/
2.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/451944063161248/
3.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/451945679827753/
4.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/451949489827372/
5.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/452231469799174/
6.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/452233949798926/
7.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/452255706463417/
8.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/452344543121200/
9.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/452357076453280/
10.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/452401176448870/
11.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/452427883112866/
12.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/452441523111502/
13.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/452504723105182/
14.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/452531656435822/
15.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/452567576432230/
16.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/452580316430956/
17.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/452825409739780/
18.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/452831549739166/
19.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/452851036403884/
20.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/452894316399556/
21.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/453444729677848/
22.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/453400326348955/
23.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/453386846350303/
24.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/453367866352201/
25.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/454017472953907/
26.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/454044409617880/
27.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/454188912936763/
28.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/454204849601836/
29.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/454610762894578/
30.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/454622459560075/
31.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/454638659558455/
32.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/454638659558455/
33.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/455236642831990/
34.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/455300129492308/
35.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/455315719490749/
36.  https://www.facebook.com/groups/eosvncommunity/permalink/455414646147523/

-  Chia sẻ Twitter: 28
1.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1464228239035883528?s=20
2.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1464247815316520969?s=20
3.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1464255630336688132?s=20
4.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1464261200938614786?s=20
5.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1464441981455667203?s=20
6.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1464456330014380032?s=20
7.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1464513555047215112?s=20
8.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1464517179500498949?s=20
9.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1464804435226333189?s=20
10.   https://twitter.com/anhthe87vn/status/1464808482171883528?s=20
11.   https://twitter.com/anhthe87vn/status/1464821776202878981?s=20
12.   https://twitter.com/anhthe87vn/status/1464849294477774852?s=20
13.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1465125680937504770?s=20
14.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1465137317488644097?s=20
15.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1465146572853760011?s=20
16.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1465172570542526465?s=20
17.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1465628651018338306?s=20
18.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1465617783203368960?s=20
19.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1465521801237176322?s=20
20.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1465495312538083334?s=20
21.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1465842447745892352?s=20
22.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1465850362716250114?s=20
23.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1465860694176190464?s=20
24.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1465887346679681026?s=20
25.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1466217286662975489?s=20
26.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1466256757240434690?s=20
27.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1466266068616245253?s=20
28.  https://twitter.com/anhthe87vn/status/1466329354611216385?s=20

8. Nguyễn Trần Hiệp
Chia sẻ: 28
1. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1464204796030713861?s=20
2. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1464285838720655367?s=20
3. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1464285998813102089?s=20
4. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1464286185883201537?s=20
5. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1464444014191513611?s=20
6. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1464444273944764419?s=20
7. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1464444401980035073?s=20
8. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1464444490110750726?s=20
9. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1464822799655063552?s=20
10. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1464857588365885442?s=20
11. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1464861085480087555?s=20
12. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1464892538674761733?s=20
13. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1465136331340718083?s=20
14. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1465141823395926016?s=20
15. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1465143898892734464?s=20
16. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1465151352506515456?s=20
17. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1465499305326776323?s=20
18. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1465512668941357056?s=20
19. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1465514574539489286?s=20
20. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1465590315377586176?s=20
21. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1465856254098612224?s=20
22. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1466350179213185027?s=20
23. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1466008155922395142?s=20
24. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1466028529410187274?s=20
25. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1466349004459966466?s=20
26. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1466350523917815818?s=20
27. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1466353033877409796?s=20
28. https://twitter.com/TrnHip22370105/status/1466371196912472068?s=20

9. Nguyễn Duy Phát
Chia sẻ: 28
1. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1464194868482170889
2. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1464194969887907850
3. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1464195086829244425
4. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1464195211442094082
5. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1464484853852766211
6. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1464484974392868864
7. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1464485083277004805
8. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1464485197483630604
9. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1464848257343885319
10. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1464849669192765447
11. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1464849787887316997
12. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1464849574841835520
13. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1465159365216718853
14. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1465159450201772035
15. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1465159552337252355
16. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1465159633811611656
17. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1465613067572547592
18. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1465613178771939328
19. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1465613296065650690
20. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1465613382833213441
21. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1465971490893955073
22. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1465971580303904774
23. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1465971811036778496
24. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1465971697983508481
25. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1466296840752558083
26. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1466296971325423617
27. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1466297075759386630
28. https://twitter.com/Nguyenphat106/status/1466297200590221318

10. Nguyễn Trọng Duy
Chia sẻ: 28
1. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1464273885264691202
2. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1464274461830512644
3. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1464279961775181825
4. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1464280122450583553
5. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1464705326188404739
6. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1464705541867905025
7. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1464717208672628738
8. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1464717369696133120
9. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1464900407788916737
10. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1464900505264541697
11. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1464907819707035655
12. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/146536579956087603
13. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1465365508681723906
14. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1465365799560876032
15. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1465424654126911489
16. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1465425379489771524
17. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1465710159712317445
18. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1465710273742839817
19. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1465752328347144193
20. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1465752496140263428
21. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1466090992830795777
22. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1466091160066150400
23. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1466094243915567106
24. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1466094373683138560
25. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1466431690935574539
26. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1466431940626681864
27. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1466437580375965707
28. https://twitter.com/TrngDuy75385096/status/1466437727847596033

11. Bích Ngọc 
Chia sẻ trên twitter: 28 
https://twitter.com/bchngc75290485/status/1464196705331470339?s=20
https://twitter.com/bchngc75290485/status/1464210057306914823?s=20
https://twitter.com/bchngc75290485/status/1464220506580602880?s=20
https://twitter.com/bchngc75290485/status/1464252667853557761?s=20
https://twitter.com/bchngc75290485/status/1464413467864035330?s=20
https://twitter.com/bchngc75290485/status/1464416683670441988?s=20
https://twitter.com/bchngc75290485/status/1464426242766106624?s=20
https://twitter.com/bchngc75290485/status/1464432716682706947?s=20
https://twitter.com/bchngc75290485/status/1464767045023633416?s=20
10  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1464768928018624512?s=20
11  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1464778524976316417?s=20
12  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1464784970505854980?s=20
13  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1465115544823099392?s=20
14  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1465120331064954887?s=20
15  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1465133182383054854?s=20
16  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1465149052358565891?s=20
17  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1465484041776291841?s=20
18  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1465503754791182340?s=20
19  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1465508567142731779?s=20
20  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1465516450869760005?s=20
21  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1465848658415390724?s=20
22  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1465855484615802882?s=20
23  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1465868562707271681?s=20
24  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1465877247676411904?s=20
25  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1466213121140293633?s=20
26  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1466227210415525894?s=20
27  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1466232188785991680?s=20
28  https://twitter.com/bchngc75290485/status/1466239355941318664?s=20

12. Vũ Hồng Đăng
Chia sẻ: 28
1.  https://twitter.com/dangyoutuber/status/1464213490017599492?s=20
2.  https://twitter.com/dangyoutuber/status/1464219173970612226?s=20
3.  https://twitter.com/dangyoutuber/status/1464219543316819973?s=20
4.  https://twitter.com/dangyoutuber/status/1464222219186282499?s=20
5.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1464412633201709060?s=20
6.  https://twitter.com/dangyoutuber/status/1464804782388903940?s=20
7.  https://twitter.com/dangyoutuber/status/1464419410240704516?s=20
8.  https://twitter.com/dangyoutuber/status/1464805175147720711?s=20
9.  https://twitter.com/dangyoutuber/status/1464829743958675458?s=20
10.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1464906340908736514?s=20
11.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1465136654994210821?s=20
12.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1465132071257468932?s=20
13.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1464925295559909382?s=20
14.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1465150484755337221?s=20
15.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1465714021311475715?s=20
16.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1465713760694267917?s=20
17.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1465713603286167563?s=20
18.  https://twitter.com/dangyoutuber/status/1465713019074191369?s=20
19.   https://twitter.com/BPEOSIO/status/1465288134481133569?s=20
20.  https://twitter.com/eospowernetwork/status/1465304709842018306?s=20
21.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1465855304176783364?s=20
22.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1465855437853495302?s=20
23.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1465855437853495302?s=20
24.  https://twitter.com/dangyoutuber/status/1465859526880415745?s=20
25.  https://twitter.com/dangyoutuber/status/1466413211595550721?s=20
26.   https://twitter.com/dangyoutuber/status/1466401875767427076?s=20
27.  https://twitter.com/dangyoutuber/status/1466400912616792075?s=20
28.  https://twitter.com/dangyoutuber/status/1466414245525004299?s=20

13. Phạm Tiến Tài
Chia sẻ: 28
1. https://twitter.com/Taiwatch/status/1464232054237720577
2. https://twitter.com/Taiwatch/status/1464232134646788102
3. https://twitter.com/Taiwatch/status/1464232267467821063
4. https://twitter.com/Taiwatch/status/1464232387148017669
5. https://twitter.com/Taiwatch/status/1464624687879573506
6. https://twitter.com/Taiwatch/status/1464624777075724306
7. https://twitter.com/Taiwatch/status/1464624833510010888
8. https://twitter.com/Taiwatch/status/1464624882201743369
9. https://twitter.com/Taiwatch/status/1464896881897590787
10. https://twitter.com/Taiwatch/status/1464897137892675586
11. https://twitter.com/Taiwatch/status/1464897201797165061
12. https://twitter.com/Taiwatch/status/1464897446551515140
13. https://twitter.com/Taiwatch/status/1465343285119963136
14. https://twitter.com/Taiwatch/status/1465343331760623617
15. https://twitter.com/Taiwatch/status/1465343588045185030
16. https://twitter.com/Taiwatch/status/1465343635910651911
17. https://twitter.com/Taiwatch/status/1465677172601880577
18. https://twitter.com/Taiwatch/status/1465677360104030208
19.https://twitter.com/Taiwatch/status/1465677595710681091
20.https://twitter.com/Taiwatch/status/1465677710345179137
21. https://twitter.com/Taiwatch/status/1466252533152706562
22. https://twitter.com/Taiwatch/status/1466252700186595331
23. https://twitter.com/Taiwatch/status/1466252809754447874
24. https://twitter.com/Taiwatch/status/1466252906974224384
25. https://twitter.com/Taiwatch/status/1466252958698401792
26. https://twitter.com/Taiwatch/status/1466253014105165825
27. https://twitter.com/Taiwatch/status/1466253066550722562
28. https://twitter.com/Taiwatch/status/1466253112562184192

 

ETH & ERC20 Tokens Donations: 0x2143F7146F0AadC0F9d85ea98F23273Da0e002Ab
BNB & BEP20 Tokens Donations: 0xcbDAB774B5659cB905d4db5487F9e2057b96147F
Powered by SMFPacks Social Login Mod