follow us on twitter . like us on facebook . follow us on instagram . subscribe to our youtube channel . announcements on telegram channel . ask urgent question ONLY . Subscribe to our reddit

Voting for banner placement

Bidding for banner placement

Author Topic: Đường xu hướng P&F  (Read 623 times)

Liam Smith

 • 1st Step
 • *
 • Activity: 1
 • points:
  1327
 • Karma: -1
 • Trade Count: (0)
 • Referrals: 0
 • Last Active: April 05, 2021, 07:56:00 PM
  • View Profile

 • Total Badges: 2
  Badges: (View All)
  Topic Starter Avatar
Đường xu hướng P&F
« on: January 27, 2021, 07:03:21 PM »


Các đường xu hướng được vẽ trên biểu đồ P&F Đảo ngược 3 ô khách quan hơn các đường xu hướng được vẽ trên biểu đồ thanh hoặc đường. Các nhà biểu đồ có thể sử dụng tính khách quan này để thiết lập một xu hướng thiên vị dựa trên đường xu hướng hiển thị. Xu hướng tăng giá xuất hiện khi đường xu hướng hiện tại là Đường hỗ trợ tăng, trong khi xu hướng giảm xuất hiện với Đường kháng cự giảm. Biểu đồ P&F hàng ngày bao gồm một khung thời gian khá dài. Các nhà biểu đồ có thể sử dụng biểu đồ P&F hàng ngày để thiết lập xu hướng lớn trước khi chuyển sang biểu đồ P&F 30 phút để tìm kiếm các tín hiệu hài hòa với xu hướng đó.

Các đường xu hướng trên biểu đồ P&F Đảo ngược 3 ô được vẽ ở 45 độ lên và 135 độ xuống. Đường xu hướng tăng dần được gọi là Đường hỗ trợ tăng và đường xu hướng giảm dần được gọi là Đường kháng cự giảm. Bởi vì những đường này được vẽ ở các góc cụ thể, chúng thể hiện tốc độ đi lên hoặc đi xuống cụ thể. Các nhà biểu đồ có thể sử dụng các đường xu hướng P&F để xác định xu hướng tổng thể và tìm kiếm các tín hiệu theo hướng của xu hướng đó.

Thay đổi đường xu hướng
Luôn luôn có Đường hỗ trợ tăng hoặc Đường kháng cự giảm. Sau khi bứt phá trên Đường kháng cự giảm, Đường hỗ trợ tăng sẽ được vẽ từ mức thấp quan trọng. Kéo dài lên một góc 45 độ, đường này sẽ duy trì lực cho đến khi bị đứt. Sau khi bị phá vỡ, Đường hỗ trợ tăng sẽ kết thúc và Đường kháng cự giảm mới sẽ được vẽ từ mức cao quan trọng gần điểm phá vỡ. Kéo dài xuống một góc 135 độ, đường này sẽ duy trì lực cho đến khi bị đứt.
Biểu đồ trên cho thấy Noble Drilling (NE) với bốn đường xu hướng. Đường kháng cự giảm giá kéo dài đến năm 2008 và bị phá vỡ vào đầu năm 2009 (màu đỏ 2). Tại thời điểm này, Đường kháng cự giảm giá đã kết thúc và Đường hỗ trợ tăng giá được vẽ từ mức thấp. Đường này kéo dài phần còn lại của năm và bị phá vỡ vào tháng 4 năm 2010 (giữa màu đỏ 4 và màu đỏ 5). Sau đó, một Đường kháng cự giảm giá mới được vẽ từ mức cao và duy trì cho đến khi phá vỡ tháng 10 năm 2010 (A màu đỏ).

Đường hỗ trợ tăng giá
Nói chung, xu hướng tăng xuất hiện khi giá nằm trên Đường hỗ trợ tăng. Đường này kéo dài lên một góc 45 độ để đảm bảo một tốc độ đi lên nhất định. Hành động giá đi ngang hoặc tốc độ tăng chậm hơn sẽ dẫn đến sự phá vỡ đường xu hướng. Theo lý thuyết P&F, các tín hiệu tăng giá nên được thực hiện khi nằm trên đường xu hướng này và các tín hiệu giảm giá nên được bỏ qua. Điều này đang giao dịch theo hướng của xu hướng lớn hơn.

Biểu đồ trên cho thấy Agilent (A) với Đường hỗ trợ tăng màu xanh lam. Đã có ít nhất ba tín hiệu tăng giá trên đường xu hướng này. Có hai đột phá ba đỉnh vào năm 2009, tiếp theo là một đột phá đảo ngược tín hiệu giảm vào cuối năm 2010. Chữ “A” màu đỏ trên biểu đồ đánh dấu đột phá đỉnh kép xác nhận mô hình đảo ngược tín hiệu giảm. Chữ “A” màu đỏ này cũng đánh dấu tháng 10.
Đường kháng cự giảm giá
Xu hướng giảm xuất hiện khi giá vẫn nằm dưới Đường kháng cự giảm. Đường này kéo dài xuống một góc 135 độ, tức là một góc 45 độ bị lật ngược (180 - 45 = 135). Góc này đòi hỏi một tỷ lệ hạ thấp nhất định. Hành động giá đi ngang hoặc sự sụt giảm chậm hơn sẽ dẫn đến sự phá vỡ đường xu hướng. Theo lý thuyết P&F, các tín hiệu giảm giá được ưu tiên khi nằm dưới Đường kháng cự giảm giá. Các tín hiệu tăng giá nên được bỏ qua hoặc sử dụng để chốt lời trên các vị thế bán.

Biểu đồ trên cho thấy Qualcom (QCOM) với Đường kháng cự giảm giá trong phần cuối của năm 2008. Sau khi đường này được thiết lập, cổ phiếu đã tạo ra một sự phân tích đáy Spread và ba lần phá vỡ đỉnh vào tháng 10. Chữ “A” màu đỏ đánh dấu đầu tháng 10 và chữ “B” màu đỏ đánh dấu đầu tháng 11.

Điều chỉnh Đường xu hướng
Nó không bị hỏng cho đến khi nó bị hỏng. Có những thời điểm khi Cột O giảm xuống ngay đường xu hướng và đảo ngược trở lại. Về mặt kỹ thuật, đây không phải là một sự phá vỡ đường xu hướng. Tuy nhiên, cần có một đường xu hướng mới để phản ánh thử nghiệm này. Biểu đồ dưới đây cho thấy McDonalds (MCD) đã chạm vào các đường xu hướng ba lần trong năm 2009. Số 3 màu đỏ, số 5 màu đỏ và chữ O được in trong các ô trùng với các đường xu hướng. Bởi vì các đường xu hướng này không bị phá vỡ, đường này dịch chuyển xuống một hộp để phản ánh tốc độ tăng đã điều chỉnh.


Điều tương tự cũng xảy ra đối với Đường kháng cự giảm giá. Đôi khi một đợt tăng kéo dài đến cùng ô với Đường kháng cự giảm giá, nhưng không phá vỡ đường xu hướng này. Sau đợt suy thoái tiếp theo, Đường kháng cự giảm giá mới được thêm vào dựa trên mức cao phản ứng mới này. Biểu đồ dưới đây cho thấy CME Group (CME) chạm Đường kháng cự giảm một vài lần vào giữa năm 2010. Mặc dù thách thức các đường xu hướng này, nhưng không bao giờ có một sự đột phá thực sự. Sau khi đảo chiều giảm trở lại, một đường xu hướng mới được vẽ cao hơn một hình vuông.


Tạo Đường xu hướng P&F
Bạn có thể thêm Đường xu hướng P&F vào bất kỳ biểu đồ P&F nào bằng cách sử dụng lớp phủ “Đường xu hướng” trong menu thả xuống Lớp phủ trên Bàn làm việc Biểu đồ P&F của chúng tôi.
Theo Gold Pattern Free Forex Signals


Altcoins Talks - Cryptocurrency Forum

Đường xu hướng P&F
« on: January 27, 2021, 07:03:21 PM »


 

ETH & ERC20 Tokens Donations: 0x2143F7146F0AadC0F9d85ea98F23273Da0e002Ab
BNB & BEP20 Tokens Donations: 0xcbDAB774B5659cB905d4db5487F9e2057b96147F
Powered by SMFPacks Social Login Mod