follow us on twitter . like us on facebook . follow us on instagram . subscribe to our youtube channel . announcements on telegram channel . ask urgent question ONLY . Subscribe to our reddit

Author Topic: NHỮNG ĐỒNG COIN NÀO ĐÁNG ĐẦU TƯ ĐỂ CÓ LỢI NHUẬN NHƯ BTC, ETH...  (Read 4411 times)

minhquan17

 • Full Member
 • *
 • Activity: 260
 • points:
  3374
 • Karma: 1
 • 🔰 FERRUM NETWORK 🔰
 • Trade Count: (0)
 • Referrals: 4
 • Last Active: August 21, 2019, 08:35:37 am

 • Total Badges: 8
  Badges: (View All)
  Avatar One year Anniversary Search
Xin chào các Bro, Có thể cho ý kiến về đồng coin nào đáng đầu tư để hold trong thời điểm này để có đuợc lợi nhuận nhiều không?

Mình xin có ý kiến một vài đồng như sau:

- Etherzero (ETZ)
- Bibox token (BIX)
- POA
Ferrum Network •   ANN • Bounty • Website • Telegram
The First High-Speed Interoperability Network for Real-World Financial Applications

Altcoins Talks - Cryptocurrency Forum


djprobsbd

 • Sr. Member
 • *
 • Activity: 490
 • points:
  703
 • Karma: 6
 • Do what you want - Take anything you need
 • Trade Count: (0)
 • Referrals: 0
 • Last Active: May 21, 2019, 05:01:51 pm

 • Total Badges: 8
  Badges: (View All)
  Karma Karma Good Topic Starter
em nghĩ bây giờ bác nên đầu tư vào các coin như BNB hoặc đồng GT mới của sàn gate.io, BNB đã ra chain riêng với sàn DEX nên tương lai dài hạn rất sáng, cạnh tranh trực tiếp với ETH

█████████████████████████
████████▄▄▄▄▄████████████
████████████████▄████████
██████▀██████▀▄▄▄████████
██████▄▀▀▀▀▄▄████████████
████▄███▄▄████████▄██████
██▄███▀█████████▀▀▀█▄████
▄█████▀██████▀▀██▄██████
███████▀▀▀██████▄███████
▀████▄███████▄█████▀████
██▀▀████▄▄▄███████▀██████
████▀▀████████▀▀█████████
████████▀▀▀██████████████
   FED GOLD - Swift, Dependable, and Private   
   FACEBOOK        TWITTER        TELEGRAM        DISCORD        QQ   
FEDORA GOLD

█████████████████████████
████████▄▄▄▄▄████████████
████████████████▄████████
██████▀██████▀▄▄▄████████
██████▄▀▀▀▀▄▄████████████
████▄███▄▄████████▄██████
██▄███▀█████████▀▀▀█▄████
▄█████▀██████▀▀██▄██████
███████▀▀▀██████▄███████
▀████▄███████▄█████▀████
██▀▀████▄▄▄███████▀██████
████▀▀████████▀▀█████████
████████▀▀▀██████████████

Altcoins Talks - Cryptocurrency Forum


Zsangx12

 • Sr. Member
 • *
 • Activity: 445
 • points:
  651
 • Karma: 5
 • Trade Count: (0)
 • Referrals: 0
 • Last Active: June 01, 2019, 05:00:13 pm

 • Total Badges: 12
  Badges: (View All)
  Quick Poster Linux User Mobile User
em nghĩ bây giờ bác nên đầu tư vào các coin như BNB hoặc đồng GT mới của sàn gate.io, BNB đã ra chain riêng với sàn DEX nên tương lai dài hạn rất sáng, cạnh tranh trực tiếp với ETH
đúng là em thấy các đồng này rất có tiềm năng tăng giá, ngoài ra còn có ATOM (COSMOS). Nếu đồng ATOM đi theo đúng WP của nó thì nó là một dự án rất quan trọng cho crypto

██████████▀▀▄▄▄▄▄▄▄▄▀▀██████████
████████▀░▄██████████▄░▀████████
██████▀░████████▀▀▀█████░▀██████
█████░░███████▀░░░░██████░░█████
████░░██████▀░░▄██░███████░░████
███░░█████▀░░▄███░▄████████░░███
████████▀░░▄████░░██████████▀▀██
█░░░░██░░▄█████░░█████▀░░██░░░░█
██████████████░░████▀░░▄████▄▄██
███░░████████▀░███▀░░▄█████░░███
████░░███████░██▀░░▄██████░░████
█████░░██████░░░░▄███████░░█████
██████▄░█████▄▄▄████████░▄██████
████████▄░▀██████████▀░▄████████
██████████▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄██████████

     ZROCOR     
  PRIVATE FEDERATED NETWORK 
CREATING THE MOST ACCESSIBLE PLATFORM
                 FOR SELF-ACTUALIZATION               
FACEBOOK  ♦  TWITTER   ♦   WHITEPAPER   ♦   ZAPPS   ♦   GITHUB
     ZROCOR     
  PRIVATE FEDERATED NETWORK 

██████████▀▀▄▄▄▄▄▄▄▄▀▀██████████
████████▀░▄██████████▄░▀████████
██████▀░████████▀▀▀█████░▀██████
█████░░███████▀░░░░██████░░█████
████░░██████▀░░▄██░███████░░████
███░░█████▀░░▄███░▄████████░░███
████████▀░░▄████░░██████████▀▀██
█░░░░██░░▄█████░░█████▀░░██░░░░█
██████████████░░████▀░░▄████▄▄██
███░░████████▀░███▀░░▄█████░░███
████░░███████░██▀░░▄██████░░████
█████░░██████░░░░▄███████░░█████
██████▄░█████▄▄▄████████░▄██████
████████▄░▀██████████▀░▄████████
██████████▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄██████████


JenaTran

 • Baby Steps
 • *
 • Activity: 23
 • points:
  86
 • Karma: 0
 • Trade Count: (0)
 • Referrals: 0
 • Last Active: June 07, 2019, 03:19:09 am

 • Total Badges: 2
  Badges: (View All)
  Quick Poster Search
Mình vote cho BNB. CEO có qua nhiều kế hoạch phát triển tốt và sự tăng trưởng của BNB trog thời gian gần đây đã chứng minh điều đó

djprobsbd

 • Sr. Member
 • *
 • Activity: 490
 • points:
  703
 • Karma: 6
 • Do what you want - Take anything you need
 • Trade Count: (0)
 • Referrals: 0
 • Last Active: May 21, 2019, 05:01:51 pm

 • Total Badges: 8
  Badges: (View All)
  Karma Karma Good Topic Starter
Mình vote cho BNB. CEO có qua nhiều kế hoạch phát triển tốt và sự tăng trưởng của BNB trog thời gian gần đây đã chứng minh điều đó
hiện tại mình nghĩ COSMOS là một dự án quan trọng trong danh sách đầu tư của các investor, nếu phát triển theo đúng lộ trình và whitepaper thì COSMOS rất quan trọng cho thị trường sau này

█████████████████████████
████████▄▄▄▄▄████████████
████████████████▄████████
██████▀██████▀▄▄▄████████
██████▄▀▀▀▀▄▄████████████
████▄███▄▄████████▄██████
██▄███▀█████████▀▀▀█▄████
▄█████▀██████▀▀██▄██████
███████▀▀▀██████▄███████
▀████▄███████▄█████▀████
██▀▀████▄▄▄███████▀██████
████▀▀████████▀▀█████████
████████▀▀▀██████████████
   FED GOLD - Swift, Dependable, and Private   
   FACEBOOK        TWITTER        TELEGRAM        DISCORD        QQ   
FEDORA GOLD

█████████████████████████
████████▄▄▄▄▄████████████
████████████████▄████████
██████▀██████▀▄▄▄████████
██████▄▀▀▀▀▄▄████████████
████▄███▄▄████████▄██████
██▄███▀█████████▀▀▀█▄████
▄█████▀██████▀▀██▄██████
███████▀▀▀██████▄███████
▀████▄███████▄█████▀████
██▀▀████▄▄▄███████▀██████
████▀▀████████▀▀█████████
████████▀▀▀██████████████

Zsangx12

 • Sr. Member
 • *
 • Activity: 445
 • points:
  651
 • Karma: 5
 • Trade Count: (0)
 • Referrals: 0
 • Last Active: June 01, 2019, 05:00:13 pm

 • Total Badges: 12
  Badges: (View All)
  Quick Poster Linux User Mobile User
Mình vote cho BNB. CEO có qua nhiều kế hoạch phát triển tốt và sự tăng trưởng của BNB trog thời gian gần đây đã chứng minh điều đó
hiện tại mình nghĩ COSMOS là một dự án quan trọng trong danh sách đầu tư của các investor, nếu phát triển theo đúng lộ trình và whitepaper thì COSMOS rất quan trọng cho thị trường sau này
Em cũng thấy dự án COSMOS rất ok cho đầu tư long-term, mọi người nên xem xét dự án này

██████████▀▀▄▄▄▄▄▄▄▄▀▀██████████
████████▀░▄██████████▄░▀████████
██████▀░████████▀▀▀█████░▀██████
█████░░███████▀░░░░██████░░█████
████░░██████▀░░▄██░███████░░████
███░░█████▀░░▄███░▄████████░░███
████████▀░░▄████░░██████████▀▀██
█░░░░██░░▄█████░░█████▀░░██░░░░█
██████████████░░████▀░░▄████▄▄██
███░░████████▀░███▀░░▄█████░░███
████░░███████░██▀░░▄██████░░████
█████░░██████░░░░▄███████░░█████
██████▄░█████▄▄▄████████░▄██████
████████▄░▀██████████▀░▄████████
██████████▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄██████████

     ZROCOR     
  PRIVATE FEDERATED NETWORK 
CREATING THE MOST ACCESSIBLE PLATFORM
                 FOR SELF-ACTUALIZATION               
FACEBOOK  ♦  TWITTER   ♦   WHITEPAPER   ♦   ZAPPS   ♦   GITHUB
     ZROCOR     
  PRIVATE FEDERATED NETWORK 

██████████▀▀▄▄▄▄▄▄▄▄▀▀██████████
████████▀░▄██████████▄░▀████████
██████▀░████████▀▀▀█████░▀██████
█████░░███████▀░░░░██████░░█████
████░░██████▀░░▄██░███████░░████
███░░█████▀░░▄███░▄████████░░███
████████▀░░▄████░░██████████▀▀██
█░░░░██░░▄█████░░█████▀░░██░░░░█
██████████████░░████▀░░▄████▄▄██
███░░████████▀░███▀░░▄█████░░███
████░░███████░██▀░░▄██████░░████
█████░░██████░░░░▄███████░░█████
██████▄░█████▄▄▄████████░▄██████
████████▄░▀██████████▀░▄████████
██████████▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄██████████


MrSpasybo

 • Mythical
 • **
 • *
 • *
 • Activity: 7382
 • points:
  28141
 • Karma: 49
 • Vietnamese Moderator
 • Trade Count: (0)
 • Referrals: 93
 • Last Active: Today at 06:07:16 pm

 • Total Badges: 21
  Badges: (View All)
  Linux User 10 Poll Votes Mobile User
COSMOS là một trong những cái tên khá hot tại thời điểm này, nhất là khi bắt đầu có mối liên hệ với Ethereum.
Các bạn có thể tham khảo thông tin về COSMOS tại đây, cá nhân mình thấy em nó hơi giống ArcBlock - một dự án từng nổi hơn rất nhiều.

https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=102892
https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=115110

djprobsbd

 • Sr. Member
 • *
 • Activity: 490
 • points:
  703
 • Karma: 6
 • Do what you want - Take anything you need
 • Trade Count: (0)
 • Referrals: 0
 • Last Active: May 21, 2019, 05:01:51 pm

 • Total Badges: 8
  Badges: (View All)
  Karma Karma Good Topic Starter
COSMOS là một trong những cái tên khá hot tại thời điểm này, nhất là khi bắt đầu có mối liên hệ với Ethereum.
Các bạn có thể tham khảo thông tin về COSMOS tại đây, cá nhân mình thấy em nó hơi giống ArcBlock - một dự án từng nổi hơn rất nhiều.

https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=102892
https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=115110
COSMOS cơ to hơn nhiều khi mà lần lượt các sàn tự list chứ hoàn toàn không thông báo trước bác à, còn Arcblock thì vẫn cứ lẹt đẹt, đượt trước nói blockchain 3.0 rầm rộ lắm

█████████████████████████
████████▄▄▄▄▄████████████
████████████████▄████████
██████▀██████▀▄▄▄████████
██████▄▀▀▀▀▄▄████████████
████▄███▄▄████████▄██████
██▄███▀█████████▀▀▀█▄████
▄█████▀██████▀▀██▄██████
███████▀▀▀██████▄███████
▀████▄███████▄█████▀████
██▀▀████▄▄▄███████▀██████
████▀▀████████▀▀█████████
████████▀▀▀██████████████
   FED GOLD - Swift, Dependable, and Private   
   FACEBOOK        TWITTER        TELEGRAM        DISCORD        QQ   
FEDORA GOLD

█████████████████████████
████████▄▄▄▄▄████████████
████████████████▄████████
██████▀██████▀▄▄▄████████
██████▄▀▀▀▀▄▄████████████
████▄███▄▄████████▄██████
██▄███▀█████████▀▀▀█▄████
▄█████▀██████▀▀██▄██████
███████▀▀▀██████▄███████
▀████▄███████▄█████▀████
██▀▀████▄▄▄███████▀██████
████▀▀████████▀▀█████████
████████▀▀▀██████████████

Zsangx12

 • Sr. Member
 • *
 • Activity: 445
 • points:
  651
 • Karma: 5
 • Trade Count: (0)
 • Referrals: 0
 • Last Active: June 01, 2019, 05:00:13 pm

 • Total Badges: 12
  Badges: (View All)
  Quick Poster Linux User Mobile User
COSMOS là một trong những cái tên khá hot tại thời điểm này, nhất là khi bắt đầu có mối liên hệ với Ethereum.
Các bạn có thể tham khảo thông tin về COSMOS tại đây, cá nhân mình thấy em nó hơi giống ArcBlock - một dự án từng nổi hơn rất nhiều.

https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=102892
https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=115110
COSMOS cơ to hơn nhiều khi mà lần lượt các sàn tự list chứ hoàn toàn không thông báo trước bác à, còn Arcblock thì vẫn cứ lẹt đẹt, đượt trước nói blockchain 3.0 rầm rộ lắm
em thích con này, biên độ dao động giá của nó cực rộng, đợt trước ăn nhiều cùng nhờ nó dao động lớn

██████████▀▀▄▄▄▄▄▄▄▄▀▀██████████
████████▀░▄██████████▄░▀████████
██████▀░████████▀▀▀█████░▀██████
█████░░███████▀░░░░██████░░█████
████░░██████▀░░▄██░███████░░████
███░░█████▀░░▄███░▄████████░░███
████████▀░░▄████░░██████████▀▀██
█░░░░██░░▄█████░░█████▀░░██░░░░█
██████████████░░████▀░░▄████▄▄██
███░░████████▀░███▀░░▄█████░░███
████░░███████░██▀░░▄██████░░████
█████░░██████░░░░▄███████░░█████
██████▄░█████▄▄▄████████░▄██████
████████▄░▀██████████▀░▄████████
██████████▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄██████████

     ZROCOR     
  PRIVATE FEDERATED NETWORK 
CREATING THE MOST ACCESSIBLE PLATFORM
                 FOR SELF-ACTUALIZATION               
FACEBOOK  ♦  TWITTER   ♦   WHITEPAPER   ♦   ZAPPS   ♦   GITHUB
     ZROCOR     
  PRIVATE FEDERATED NETWORK 

██████████▀▀▄▄▄▄▄▄▄▄▀▀██████████
████████▀░▄██████████▄░▀████████
██████▀░████████▀▀▀█████░▀██████
█████░░███████▀░░░░██████░░█████
████░░██████▀░░▄██░███████░░████
███░░█████▀░░▄███░▄████████░░███
████████▀░░▄████░░██████████▀▀██
█░░░░██░░▄█████░░█████▀░░██░░░░█
██████████████░░████▀░░▄████▄▄██
███░░████████▀░███▀░░▄█████░░███
████░░███████░██▀░░▄██████░░████
█████░░██████░░░░▄███████░░█████
██████▄░█████▄▄▄████████░▄██████
████████▄░▀██████████▀░▄████████
██████████▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄██████████


 

ETH & Token Donations: 0xc9CbFe089EBC2E27236F53D8cD2Afd3d337385fc