. . . .

Author Topic: Obi gye wo girl aa 3te s3n?  (Read 1439 times)

Jorge158

 • Jr. Member
 • *
 • Posts: 21
 • points:
  0
 • Karma: 0
 • Referrals: 0
 • Last Active: January 28, 2018, 01:02:46 am
  • View Profile
Obi gye wo girl aa 3te s3n?
« on: December 02, 2017, 12:22:12 am »
3y3 akwanya k3se3 s3 wob3nya )baa foforc

Altcoins Talks - Cryptocurrency Forum

Obi gye wo girl aa 3te s3n?
« on: December 02, 2017, 12:22:12 am »


Genius

 • Baby Steps
 • *
 • Posts: 12
 • points:
  335
 • Karma: 0
 • Referrals: 0
 • Last Active: May 12, 2018, 07:57:54 am
  • View Profile
Re: Obi gye wo girl aa 3te s3n?
« Reply #1 on: March 12, 2018, 06:53:00 pm »
3y3 akwanya k3se3 s3 wob3nya )baa foforc
3y3 ya pa ara, efiri s3, s33 w'a tete wo ho sika na wode a hw3 Cbaa no na eb3 wie agyeri no, na obi ab3 fa kc die3,  3ya papa yie!!

Altcoins Talks - Cryptocurrency Forum

Re: Obi gye wo girl aa 3te s3n?
« Reply #1 on: March 12, 2018, 06:53:00 pm »

Dacosta

 • Jr. Spartans
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 260
 • points:
  1054
 • Karma: 1
 • Referrals: 1
 • Last Active: Today at 10:03:36 pm
  • View Profile
Re: Obi gye wo girl aa 3te s3n?
« Reply #2 on: May 04, 2018, 08:55:55 am »
Obiara ngyee me girl da de3 nanso me nim 3b3 ya paa. Mmaa beberee w) wiase nti s3 obi gye wo girl a, fa ma nyame na toa abrab) no so. Nno)ma papa pii w)h) ma wo
▄▄▄████████▄▄▄
▄▄██████████████████▄▄
▄████████████████████████▄
▄████████████████▄▄██▄▄██████▄
██████████████████▀████▀████████
████████████████▄█▀██████▀████████
███████████████▀▀█▄██████▄█████████
██████████████▄█████▄████▄██████████
████████████████████▀▀██▀▀███████████
██████████████████████████████████████
███████████████████████████████████
█████████████████████████████████████
████████████████████████████████████
███████████████████████████████████
███████████████████████████████
█████████████████████████████
▀█████████████████████████
▀█████████████████████▀
▀▀████████████████▀▀
▀▀▀████████▀▀▀
Smarter
Than Crypto
||ANN
BOUNTY
Medium
Reddit
Facebook
Twitter
Telegram
WEB

Vidaia

 • Full Member
 • *
 • Posts: 86
 • points:
  495
 • Karma: 0
 • Referrals: 0
 • Last Active: September 18, 2018, 02:21:54 pm
  • View Profile
Re: Obi gye wo girl aa 3te s3n?
« Reply #3 on: May 23, 2018, 04:15:36 am »
3te s3 aka WO last nnam na )kraman agye afi WO nsa

Vidaia

 • Full Member
 • *
 • Posts: 86
 • points:
  495
 • Karma: 0
 • Referrals: 0
 • Last Active: September 18, 2018, 02:21:54 pm
  • View Profile
Re: Obi gye wo girl aa 3te s3n?
« Reply #4 on: May 23, 2018, 04:17:13 am »
Kweer , 3h) na WO b3 te  WO dwee WO air
WO b3 fr3 kraman s3 lion
Na akok( s3 eagle

Vidaia

 • Full Member
 • *
 • Posts: 86
 • points:
  495
 • Karma: 0
 • Referrals: 0
 • Last Active: September 18, 2018, 02:21:54 pm
  • View Profile
Re: Obi gye wo girl aa 3te s3n?
« Reply #5 on: May 23, 2018, 04:19:50 am »
Na mmom 3b3 y3 ya paa

 

ETH & Token Donations: 0xc9CbFe089EBC2E27236F53D8cD2Afd3d337385fc